การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจในพระศาสนจักรคาทอลิก

 

พระสงฆ์โดมีนีกัน: การขาดความเชื่อในพระศาสนจักรทำให้จิตเหมือนปีศาจ

งานชุมนุมครอบครัวนานาชาติที่ดับลิน

ประชุมเรื่องการไล่ผี

สังฆานุกรถาวร

ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน

การให้สิ่งดีที่สุดของท่านเอง

มุขนายกเอเชียควรสนใจเรื่องการทำผิดทางเพศ

โป๊ปมอนตีนี่ และพระอัครสังฆราชโรเมโร จะเป็นนักบุญ

การตั้งสังฆมณฑลใหม่

วันพิเศษในชีวิตพระสังฆราชองค์หนึ่ง

ตุลาคมเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ

ถึงเวลาต้องร่วมมือกันมากขึ้นต่อสู้การค้าทาสสมัยใหม่

การแบ่งมิสซังไทย (ในอดีต)

การประชุมเรื่องการไล่ปีศาจ

น้ำมันศักดิ์สิทธิ์

ธรรมเนียม (บางประการ) วันปัสกา

รูปนักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ

ไปหาเขาตามลำพัง

ศาสนบริการครอบครัว

24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า

เมื่อบางคนทำผิดต่อคุณ

แม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย

สารวันสันติภาพสากล 2018

การให้อภัยในครอบครัว

ครบ 25 ปี หนังสือคำสอน

ฟื้นฟูด้วยความอ่อนโยน

การเผาศพในพระศาสนจักรคาทอลิก

การยอมรับผิดแบบที่ดี

คุณมีส่วนทำให้เกิดข้อขัดแย้ง

ช่วยกันขจัดการคอร์รัปชั่น

ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

อย่ายอมให้สะดุดเรื่องความยากจน

พันธมิตรและการขัดขืน

จงเอาท่อนซุงออก

ทำไมฟินแลนด์ถึงมีการศึกษาดีที่สุดในโลก

อัศจรรย์ทำให้ฟาติมามีพิธีแต่งตั้งนักบุญ

ผลของพระจิต

คุณพ่อเปรโด โอเปก้า

งานชุมนุมครอบครัวนานาชาติที่ดับลิน

ลักเซมเบิร์กต้อนรับแม่พระฟาติมา

สมณลิขิต เมตตาธรรมและความน่าสงสาร

ฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระแห่งฟาติมา

ฉลอง 50 ปี สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก และปีพระคัมภีร์

การมองข้าม มิใช่การยอมแพ้

จดหมายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซีสถึงบรรดาพระสังฆราช

ถ้อยแถลงของการประชุม ครั้งที่ 11 ณ โคลัมโบ ศรีลังกา
ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียถึง ประชาชนทุกคน
แห่งเอเชีย

วีธีการไม่ใช้ความรุนแรง

ให้พระเจ้าได้รับสิริรุ่งโรจน์

นักไล่ผีสหรัฐ

กลุ่มวิถีคริสตชน

DOCAT ทำอะไร

การขืนใจในครอบครัว โรคระบาดที่ไม่มีใครกล่าวถึงในวัด

วันอาทิตย์คำสอนในสหรัฐอเมริกา  18 กันยายน

พระคาร์ดินัลตาเกล  เชิญผู้ติดยาเสพติดร่วมโครงการบำบัด

บุญราศีมรณสักขีแห่งลาว

ข้อคิด 10 ประการจากคุณแม่เทเรซา

พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของผม

การไล่ผีและการทำให้วิญญาณเป็นอิสระ

ศูนย์ค้มครองผู้เยาว์

เพื่อฆราวาสและครอบครัว

ด้านดีของครูสตรีในการอบรมพระสงฆ์

การประชุมระดับชาติเรื่องครอบครัว

ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก

หน้าที่บางประการของคริสตชนคาทอลิก

จดหมายฉบับสุดท้ายของซิสเตอร์

จดหมายจากโรมทำให้ผมมีกำลังใจ
สมาชิกแก๊งอาชญากรรมได้เขียนจดหมายถึงสมเด็จพระสันตะปาปา และคำตอบทำให้ชนะความสิ้นหวัง

ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1

กฎพิธีมิสซาโรมันเรื่องการล้างเท้า

สันติภาพเกิดขึ้นได้  ถ้าเราไม่นิ่งดูดาย

เรามีเอกภาพในศีลมหาสนิท

สังคมทิ้งขว้าง

 

โป๊ปฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับมรณสักขีคริสตชน
ไอเอสและคริสตสัมพันธ์ด้วยเลือด เรากำลังฟังหรือเปล่า

วัฒนธรรมสตรี : เสมอภาคและแตกต่าง

โป๊ปฟรังซิสฟื้นฟูคูเรีย

เรากลับบ้านไม่ได้

อย่าเป็นทาสอีกต่อไป  แต่เป็นพี่น้องชายหญิง (ดีกว่า)

ความชื่นชมยินดีวันคริสต์มาส

สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก

ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเจริญ

สังคมก้มหน้า

เคโนซิส

คอยโนนียา

ความตระหนักของพระศาสนจักรและพันธกิจสู่ปวงชน

เคล็ดลับ 10 ข้อ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับพระเมตตา

วีดีโอคำสอน

เครื่องกรองสามชั้น

สมัชชาเรื่องครอบครัว

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ซุปเปอร์บุ้ค (Superbook)

ครูคำสอนแสวงบุญอิสราแอล

พระสงฆ์ผู้พร้อมเสมอ

ตำแหน่งเจ้าอาวาส

พระสันตะปาปาผู้แสนดี

ความชื่นชมแห่งพระวรสาร

นักบุญโยเซฟิน บาคีตา

อภิบาลคนงานไทยในไต้หวัน

การภาวนาจากนิ้วมือทั้งห้า

ต้องไม่แค่ทำ แต่”เป็น”ครูคำสอน

ศาสนบริกรศีลมหาสนิท

วันท่องเที่ยวสากล 2013

ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ

การประชุมเรื่องการพัฒนา... ชนพื้นเมือง

แสงสว่างแห่งความเชื่อ

พระศาสนจักรก้าวไปหาทุกคน

รูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก

ผู้สืบตำแหน่งนักบุญเปโตร

วันสตรีสากล

ความเชื่ออาศัยสัจธรรม

กอร์ อูนุม คืออะไร

พระพรแห่งวันคริสต์มาส

ทั่วโลกร่วมใจ สวดสายประคำ

ชุมนุมเยาวชน (Genfest = เจนเฟส) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง  2 กันยายน ค.ศ. 2012  ณ นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

คำสอนเยาวชน  (YOUCAT)

ประชาคมอาเซียน...คุณเตรียมหรือยัง?

40 ปี คณะธรรมทูตปีเมในไทย

ให้เราสร้างสะพาน

ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 50

คำสอนเด็กวันอาทิตย์

ปัญหายาเสพติด

อาควีเลย่า 2

การทำผิดทางเพศกับเด็ก

บีบลีโอดรามา (Bibliodrama)   

14 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญซีริล และนักบุญเมโทดิิโอ

องค์อุปถัมภ์ครูคำสอน

วันผู้ป่วยสากล ปีีที่ 20

สารวันสันติภาพสากล แด่คุณครู

ทำไมพระเยซูเจ้าทรงมาบังเกิด

วันพระคัมภีร์

การปรับภาษาใหม่ในพิธีมิสซาภาษาอังกฤษ

วันไตร่ตรอง  เสวนาและภาวนาเพื่อสันติภาพ  และความยุติธรรมในโลกการจาริกแห่งความจริง การจาริกแห่งสันติภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศ “ปีแห่งความเชื่อ”

การแพร่ธรรมด้วยสื่อวีดีทัศน์

อัสซีซี

การแต่งกายของพระสงฆ์

วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

สายประคำธรรมทูต

ปราชญ์คนที่สี่

 

หมวดคำสอน

 

หมวดพระบัญญัติ

 

หมวดบทความ

 

หมวดแม่พระ

 

หมวดนักบุญ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120