มากรุงโรม... ร่วมสมัชชา “เยาวชน”

ครอบครัวเป็นกุญแจสำหรับพระศาสนจักร และสังคม

การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจในพระศาสนจักรคาทอลิก

 

พระสงฆ์โดมีนีกัน: การขาดความเชื่อในพระศาสนจักรทำให้จิตเหมือนปีศาจ

งานชุมนุมครอบครัวนานาชาติที่ดับลิน

ประชุมเรื่องการไล่ผี

สังฆานุกรถาวร

ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน

การให้สิ่งดีที่สุดของท่านเอง

มุขนายกเอเชียควรสนใจเรื่องการทำผิดทางเพศ

โป๊ปมอนตีนี่ และพระอัครสังฆราชโรเมโร จะเป็นนักบุญ