การเมืองที่ดีต้องมุ่งสร้างสันติภาพ

ไปพูดกับเขาตัวต่อตัว (ตามลำพัง)

ชาวเวเนซูเอลาหนีวิกฤติที่บ้าน แต่เผชิญความตึงเครียดในบราซิล

วันสากลเพื่อคนจน ครั้งที่ 2  World Day for the Poor

มากรุงโรม... ร่วมสมัชชา “เยาวชน”

ครอบครัวเป็นกุญแจสำหรับพระศาสนจักร และสังคม

การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจในพระศาสนจักรคาทอลิก

 

พระสงฆ์โดมีนีกัน: การขาดความเชื่อในพระศาสนจักรทำให้จิตเหมือนปีศาจ