โป๊ปฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับปีศาจโจมตีพระศาสนจักรอย่างไร และวิธีไล่ปีศาจในหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนโดยนักหนังสือพิมพ์ชาวอิตาเลียน

ปีศาจ “ไม่มีโอกาสถ้ามีการภาวนา” โป๊ปฟรังซิสได้ให้สัมภาษณ์ และฟาบีโอ มาร์เกรซ ราโกน่า ได้ลงในหนังสือ Esorcisti Contro Satana (นักไล่ปีศาจต่อสู้ซาตาน) สำนักพิมพ์ Piemme 192 หน้า ซึ่งวางตลาดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2023

“สิ่งที่แน่นอนคือปีศาจพยายามโจมตีทุกคน เหนืออื่นใดคือผู้ที่มีความรับผิดชอบมากๆ ในพระศาสนจักร หรือในสังคม แม้พระเยซูเจ้าทรงมีความทุกข์เพราะการผจญจากปีศาจ เราลองคิดถึงซีมอน เปโตร ที่พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลัง” (มธ 16:23) แม้พระสันตะปาปาเองก็ถูกโจมตี”

พระสันตะปาปาตรัส “เราอาจชนะปีศาจได้โดยติดตามพระเยซูเจ้าและท ำตามพระวรสาร ปีศาจมันมีความสุขแน่เมื่อเราทำบาป มันทำให้เราล้มเหลว แต่มันไม่มีโอกาสถ้าเราสวดภาวนา ตั้งแต่ที่พระองค์ได้รับแต่งตั้ง...พระองค์ทรงขอให้สัตบุรุษและทุกคนสวดให้พระองค์”

การติดตามพระคริสต์ เพื่อหลีกการโจมตีพระศาสนจักร ในการตอบคำถามที่ฟาบีโอ อ้างถึงนักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ว่าซาตานสามารถเข้าในวิหารของพระเจ้าได้ มันพยายามหว่านความแตกแยกและทะเลาะกัน  งานของมันคือโจมตีเราเสมอๆ

“ความรอดพ้นต้องติดตามวิถีที่พระคริสต์ทรงสอน ต้องระวังปีศาจที่ดูเหมือนสุภาพ มาครอบงำวิญญาณ

คนที่ไม่สนใจการพิจารณามโนธรรม ไม่สังเกต ปล่อยตัวเกียจคร้านฝ่ายจิต ปีศาจเหล่านี้น่ากลัว เพราะมันฆ่าคุณ ความคิดแบบโลกครอ บครองทุกสิ่ง ไม่ยอมหลีกหนี ปีศาจก็ทำลายโดยตรงด้วยสงครามและความอยุติธรรม มันทำเป็นสุภาพ ด้วยวิธีแบบการทูต แบบที่พระเยซูเจ้าได้เล่าขาน

โป๊ปฟรังซิสจัดการอย่างไร พระองค์ไม่เคยทำพิธีไล่ปีศาจ ทั้งในฐา นะพระสันตะปาปา อาร์ชบิชอปหรือบาทหลวง แต่ในหลายโอกาสพระองค์ทรงส่งคนที่ถูกปีศาจสิงไปหาบาทหลวงพิเศษ 2 คน ที่เป็นผู้ขับไล่ปีศาจ คือบาทหลวงคาร์ลอส อัลแบร์โต แมนคูโซ มิสซังลา ปลาต้า (อาร์เจนตินา) และ บาทหลวงนิโคลาส มีฮัลเยวิก (เยสุอิต)

เราต้องเน้นการแยกแยะกรณีการถูกปีศาจครอบงำ กับการครอบงำแบบโหดร้าย (ดู มก 5:3-4) เราขอสนับสนุนนักไล่ปีศาจที่ดี

การไล่ปีศาจในวาติกัน ในหนังสือเล่มนี้ มีการอ้างถึง ค.ศ. 2018 เกี่ยวกับซิสเตอร์ถูกปีศาจครอบงำ เกลียดพระสันตะปาปา ใน ค.ศ. 2014 สันตะสำนักได้ปฏิเสธเสียงเล่าลือว่า พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทำพิธีไล่ปีศาจจากชายชาวเม็กซิกัน

คนหนึ่งที่จัตุรัสนักบุญเปโตร พระองค์ทรงภาวนาและปกมือเหนือเขาเท่านั้น

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Aleiteia Eng., 11/4/2023