Doug Stanglin, วารสาร USA Today, 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

สำนักวาติกันหวังจะพัฒนาเกี่ยวกับการต่อสู้การถูกปีศาจครอบงำ (Demon possessions) จึงจัดประชุมนานาชาติในเดือนเมษายนนี้  เรื่องการเพิ่ม 3 ขั้นในการช่วยบริการพระสงฆ์ที่รับผิดชอบไล่ปีศาจในอิตาลี

พระศาสนจักรตื่นตัวในการเสริมทักษะแก่บรรดาผู้มีหน้าที่ขับไล่ปีศาจ และพระศาสนจักรกังวลใจเกี่ยวกับบรรดาพระสงฆ์ที่ไม่สมัครใจอีกต่อไปที่จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพิ่มขึ้น

การประชุมวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ที่ซิชิลี (ภาคใต้ของอิตาลี) มีการแบ่งปันเกี่ยวกับนิกายและการบูชาซาตานในสมัยปัจจุบัน

คุณพ่อเบนินโก  ปาลิลล่า (Friar Beningo Palilla) ผู้จัดการประชุมคนหนึ่ง กล่าวว่า มีถึง 500,000 กรณี เกี่ยวกับการขับไล่ปีศาจแต่ละปีในประเทศอิตาลี มีประชาชนเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่หันไปสนใจหมอดูและการอ่านไพ่ยิปซี (Tarot readers) การทำเช่นนี้เป็นการ “เปิดประตูให้ปีศาจมาครอบงำ”

มีหลายกรณีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผีเข้า แต่เป็นปัญหาทางจิตวิญญาณ หรือ ทางจิตวิทยา  เราก็ต้องพิจารณาสืบสวน  จึงต้องมีการปรับปรุงการฝึกอบรม

“เราพระสงฆ์บ่อยมากไม่รู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรต่อหน้ากรณีที่เกิดขึ้น  เวลาเตรียมพระสงฆ์ (ในบ้านเณร) มิได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องเหล่านี้ พระสงฆ์บางองค์จึงต้องศึกษาด้วยตนเอง  แน่นอนก็จะทำผิดพลาดได้  เราต้องมีช่วงฝึกปฏิบัติโดยผู้ที่เป็นมืออาชีพดีกว่า  แม้พระสังฆราชแต่งตั้งพระสงฆ์องค์หนึ่งให้เป็นผู้ขับไล่ปีศาจ ก็ไม่พอ  ผู้มาทำหน้าที่ใหม่ๆ ควรทำงานเคียงคู่กับผู้ชำนาญในสนาม”

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก มาตรา 1172 มีกล่าวถึงการไล่ผี แต่ผู้ขับไล่ปีศาจต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากพระสังฆราชท้องถิ่น

4 ปีมาแล้วที่สำนักวาติกันได้สนับสนุน สมาคมนานาชาติของนักไล่ปีศาจ (International Association of Exorcists) ซึ่งได้ก่อตั้งใน ค.ศ. 1990 และมีใบอนุญาตรับรองสมาชิกประมาณ 200 คน จาก 6 ทวีป

วิทยากรคือ พระคาร์ดินัลอังเยโล อามาโต กล่าวนำถึงการถวายตนแด่ พระนางมารีย์ ต่อสู้กับอาณาจักรซาตาน คุณพ่อเชซาเร ทรูกวี (ศิษย์เอกของคุณพ่อกาเบรียล อามอท) “...สัตบุรุษหลายคนไม่เชื่อว่าปีศาจมีอยู่จริง... มีพระสงฆ์ไม่กี่คนที่ได้รับแต่งตั้งขับไล่ปีศาจ และสงฆ์หนุ่มไม่ศึกษาข้อคำสอน  และฝึกภาวนาปลดปล่อยวิญญาณ”

คุณพ่อปาลิลล่า กล่าวว่า การพบปะกันนี้มีเป้าหมาย “เพื่อไตร่ตรอง และประสานงานกันในหัวข้อที่บ่อยๆ ไม่มีใครพูดถึงและมีการโต้แย้งกัน”

ที่กรุงโรม มีคอร์ส (ปีที่ 13) การอบรมหนึ่งสัปดาห์ในวันที่ 16-21 เมษายน เรื่องการไล่ผีและการภาวนาปลดปล่อย  ที่สถาบันคาทอลิกชื่อ Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
3 เมษายน ค.ศ. 2018