โป๊ปฟรังซิสได้มอบสาส์นวันสันติภาพสากล ค.ศ. 2015 (ครั้งที่ 48)  ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระมารดาพระเจ้า (1 มกราคม 2015)

                                               อย่าเป็นทาสอีกต่อไป  แต่เป็นพี่น้องชายหญิง

1.เริ่มปีใหม่  พ่อขอมอบสันติภาพแด่ทุกท่าน  พ่อภาวนาขอให้สิ้นสุดสงคราม  ความขัดแย้งและความทุกข์ยากที่มาจากมนุษย์  จากโรคภัยไข้เจ็บและจากภัยธรรมชาติ  ขอให้เราร่วมมือกันเพื่อความสามัคคีและสันติภาพในโลก

ปีที่แล้วพ่อปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตสมบูรณ์  ภราดรภาพ  ไม่เห็นใครเป็นศัตรูคู่แข่ง  แต่ถือว่าเราเป็นพี่น้องชายหญิง  ให้ยอมรับกัน  และสวมกอดกันได้ แต่น่าใจหายที่ปัจจุบันยังทำร้ายกัน ขาดความเคารพ ความยุติธรรมและความรัก ยังมีปรากฏการณ์กดขี่ริดรอนเสรีภาพและศักดิ์ศรีกันหลายรูปแบบ

2.ฟังแผนการของพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติ

นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงฟิเลโมนให้ต้อนรับโอเนสิมัส  ซึ่งเคยเป็นทาสของฟิเลโมน  แต่กลับเป็นคริสตชนแล้ว  ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนน้องชายที่รัก (ฟม 14-16) ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายหญิง  เป็นพี่น้องกันเพราะเราเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า ทำให้เรามีเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวมนุษยชาติ

น่าเสียดายที่ในประวัติศาสตร์ คาอินฆ่าอาเบลน้องชาย (ปฐก 4:1-16)  เรื่องราวของโนอาห์  ต่อมาค่อยมีวัฒนธรรมจับคนเป็นทาส เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  ทำร้ายกัน ละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิ  ดังนั้น จำเป็นที่เราต้องกลับใจสม่ำเสมอมาสู่พันธสัญญาที่พระเยซูเจ้าทรงทำบนไม้กางเขน ถือว่าเราเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า (เทียบ มธ 12:50)

3.ทาสหลายแบบในอดีตและปัจจุบัน
บางคนถูกกระทำราวกับว่าเป็นสิ่งของ  เพราะบาปทำให้ใจเขาคิดเช่นนั้น อาจเห็นคนจน  คนด้อยพัฒนาอยู่ชายขอบ ขาดการศึกษา  คนตกงาน  จึงเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  หลอกชายหนุ่มหญิงสาวด้วยสื่อสารมวลชนสมัยใหม่   การคอรัปชั่น เห็นเงินสำคัญ  ยึดธุรกิจการค้า การค้าอาวุธ อาชญากรรม  ขบวนการผู้ก่อการร้าย  การลักพาตัวไปขาย  เรียกค่าไถ่ ขายตัว สำคัญกว่าคุณธรรม
 
4.จงร่วมมือกันหยุดขบวนการทาส
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เราวางเฉยไม่ได้ อยู่เงียบๆ ไม่ได้  บรรดานักบวชเป็นพิเศษนักบวชหญิงคณะต่างๆ พยายามช่วยเหลือผู้รับเคราะห์เหล่านี้ กิจกรรมของเขาแบ่งได้ 3 ประการ คือ  ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ  ช่วยฟื้นฟูจิตใจ และพยายามช่วยพวกเขาให้กลับคืนสู่สังคม

น่าชมในความกล้าหาญ อดทน และพากเพียร  แต่เราต้องร่วมมือกันอุทิศตนอีก 3 ประการ คือ การป้องกันไม่ให้เกิด การปกป้องเหยื่อ  และการดำเนินคดีตามกฎหมาย    พวกเขาทำกันเป็นทีม เราก็ควรออกแรงร่วมกันกับส่วนอื่นๆ ในสังคมด้วย  แน่นอนเป็นหน้าที่ของรัฐบาล  นักธุรกิจ  ต้องช่วยกันรับรู้บทบาทของสตรี อย่างน้อยความริเริ่มในเรื่องวัฒนธรรมและบรรดาสื่อสารมวลชน

5.ภราดรภาพ มิใช่ระบบทาส หรือ เฉยๆ
เราร่วมมือกันประกาศความรักของพระคร ิสตเจ้าในสังคม ให้ตระหนักว่า  เราเป็นพี่น้องชายหญิงในครอบครัวใหญ่  มนุษย์มีศักดิ์ศรีและเสรีภาพ  เราเห็นชัดจากเรื่องราวของนักบุญโยเซฟิน  บาคีตา ที่เกิดในประเทศซูดาน ถูกขา ยเป็นทาสตอนอายุ 9 ขวบ  ที่สุดได้เป็นลูกของพระเจ้า สมัครบวชเป็นซิสเตอร์

พระเจ้าจะถามเราแต่ละคนว่า “เราทำอะไรช่วยพี่น้องบ้าง”  คนในสังคมไม่ค่อยสนใจกัน เราควรหันมาร่วมมือพึ่งพาอ าศัยกันฉันพี่น้อง  ช่วยพวกเขาให้มีความหวัง  ให้มีชีวิตที่ดี ขอให้เรากล้า พระเจ้ามอบไว้ในมือของเราแล้ว

22 ธันวาคม ค.ศ. 2014     พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป

Home