Vatican  New 5 ตุลาคม 2019

วันศุกร์ที่  4 ตุลาคม  ฉลองนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ระหว่างมีพิธีการปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ ในสวนวาติกัน โป๊ปฟรังซิสภาวนาเพื่อสมัชชาเรื่องอะมาซอน ในความคุ้มครองของนักบุญ

โป๊ปฟรังซิสทรงอ้างบ่อยในสมณสาส์น Laudato si (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)ว่า “ทุกสิ่งในโลกเกี่ยวข้องกับเรา” ระว่างพิธีในสวนวาติกันวันศุกร์ที่ผ่านมา  มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์  และบทเพลง ทำให้มั่นใจว่า ทุกสิ่งในโลกเกี่ยวข้องกับเราจริงๆ

นักบุญฟรังซิส และนิเวศวิทยา

เริ่มวันที่ 4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส  ชาวอัสซีซีเป็นโอกาสครบ  40 ปี ตั้งแต่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  ประกาศให้นักบุญฟรังซิสเป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาผู้ส่งเสริมนิเวศวิทยา  และอีก 2 วัน  จะเริ่มสมัชชาสำหรับอะมาซอน  เนื้อหานิเวศวิทยา

ผู้จัด และผู้ร่วมสมัชชา   คือทีมงานพระศาสนจักรทั่วทวีปอเมริกาใต้ (Pan Amazonian) คณะฟรังซิสกัน องค์กรคาทอลิกด้านสภาพอากาศโลก นอกนั้นยังมีนักบวชหลายคณะ  และตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองจากเขตอะมาซอน (9 ประเทศ) ที่มีบทบาทสำคัญดูแลสร้างสรรค์ภูมิประเทศ

เครื่องหมายและลักษลักษณ์
การปลูก ต้นโอ๊ค (Holm  Oak) จากอัสซีซี เป็นชื่อเก่าของคำแองโกล - แซกซอน แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ ดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ ก็พิเศษมาจากเขตอะมาซอน ซึ่งดินแดนอุดมสมบูรณ์  ทั้งวัฒนธรรม  และประเพณี

ดินจากประเทศอินเดีย   แทนประเทศต่างๆที่ประสบวิกฤติอากาศเป็นพิษรุนแรงที่สุด เป็นที่แห้งแล้ง  และน้ำท่วม  ทำให้หลายล้านคนต้องลำบาก

ดิน เป็นสัญลักษณ์  ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย  เพราะถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอน เพราะสงคราม ความยากจน  และ ด้านนิเวศวิทยา

ยังมีดิน จากประเทศที่มีการค้ามนุษย์ และโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก และ ดินจากอะมาซอน แผ่นดินอาบที่ด้วยเลือดของบรรดาผู้เสียสละชีวิตต่อสู้กับการทำลาย

บทเพลงสรรเสริญสิ่งสร้าง (บทภาวนาเพื่อโลกของเรา)
แต่ต้นไม้ที่ปลูกในดินที่มาจากสถานที่นักบุญฟรังซิสได้จาริกทั่วอัสซีซี ได้พบปะกับพระผู้สร้างต่างๆ” ในศตวรรษที่ 13 เชื่อกันว่าบทภาวนานี้เป็นวรรณกรรมชิ้นแรกๆ ในภาษาอิตาเลี่ยน  ได้ถูกนำมาเป็นดนตรีบรรเลงระหว่างพิธีปลูกต้นโอ๊ค ในสวนวาติกัน

การฉลองเทศกาลสร้างสรรค์สรรพสิ่ง
สมณมณตรีของวาติกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ พระคาร์ดินัล ปีเตอร์  เติร์กสัน ร่วมพิธี และได้บรรยายถึง  “เทศกาลสร้างสรรค์สรรพสิ่ง  มิได้เป็นแค่เวลาสำหรับแสดงออกด้านประกาศกเท่านั้น...แต่เป็นเวลาแห่งปรีชาญาณ” เทศกาลเพื่อตอบวิกฤติด้านนิเวศ  โป๊ปฟรังซิสได้กล่าวในสารวันภาวนาเพื่อสิ่งสร้างว่า เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง เรามนุษย์ต้องหันกลับมา  ช่วยกอบกู้โลกนี้”

     ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์