โดย  Matt  Hadro, CNA, 24 ตุลาคม ค.ศ. 2016


“ความรุนแรงในครอบครัวเป็นโรคที่ถูกปกปิด  ซึ่งพระสงฆ์หลายองค์ และบรรดาฆราวาสไม่ได้รับการอบรมโดยเฉพาะสำหรับต่อสู้เรื่องนี้ เมื่อคุณพูดถึงเรื่องนี้  ก็จะมีคนเริ่มกล้าพูด”

คุณพ่อ Chuck Dahm  O.P.  ผู้รับผิดชอบเรื่องความรุนแรงในบ้านในอัครสังฆมณฑลชิคาโก  สหรัฐอเมริกา  ได้กล่าวถึงเรื่องนี้กับ CNA

พระศาสนจักรยังไม่ชำนาญใส่เรื่องนี้ในการอบรมพระสงฆ์และสังฆานุกร แม้จะมีจดหมายงานอภิบาลสวยๆ ในเรื่องนี้   พระสังฆราชและพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก  ควรมีการสอนและอภิปรายกันในสามเณราลัยบ้าง

ตุลาคมเป็นเดือนรณรงค์ชาวสหรัฐอเมริกาให้ตระหนักถึงปัญหานี้  ใน CDC (การสอนคำสอน) ความรุนแรงต่อคนใกล้ชิดในครอบครัว เป็นได้ทั้งทางร่างกาย  ด้านเพศ  หรือ  แม้อารมณ์ เช่น การล่วงละเมิดด้านจิตวิทยา

ร้อยละ 27  ของสตรีในสหรัฐอเมริการับทุกข์ความรุนแรงจากสามี  ทำร้ายร่างกายจนมีผลทำให้เครียด  กังวล เก็บกด และขาดความไว้วางใจ  เด็กๆ ที่เห็นความรุนแรงในบ้านจะเติบโตพร้อมกับปัญหาด้านอารมณ์  เช่น  โกรธ  หรืออาจเป็นผู้ทำผิดเรื่องนี้เองเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

ในสมณสาส์นเตือนใจเรื่อง  ความปีติยินดีในความรัก  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้เขียนถึงปัญหาการขืนใจในครอบครัว “ประเพณีที่รับไม่ได้ที่จำเป็นต้องทำให้สิ้นไป  พ่อคิดว่าน่าอายที่ปฏิบัติกับสตรี... ถือว่าเธอเป็นสิ่งของ ความรุนแรงในครอบครัว และรูปแบบต่างๆ ของทาส ซึ่งเป็นสิ่งขี้ขลาดมากว่าแสดงอำนาจของบุรุษ ความรุนแรงทางเพศทั้งคำพูดและร่างกายที่ผู้หญิงต้องทนในการแต่งงาน  บางคู่ขัดแย้งกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา”

ตามวัด พระสงฆ์ต้องพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านี้  การอบรมด้านอภิบาลที่ดี เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน  ชาวคาทอลิก (ในสหรัฐฯ) กำลังตอบสนองเรื่องนี้   มีจัดการรณรงค์อธิษฐานภาวนาสำหรับผู้ถูกกระทำ สร้างความตระหนักถึงปัญหา และให้การอบรมพระสงฆ์

มีการประชุมใหญ่  เรื่อง  การขืนใจในครอบครัว  เดือนกรกฎาคม  ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก แห่งอเมริกา  ในกรุงวอชิงตัน  ดีซี  มีพระสงฆ์ร่วม 31 คน

มีการทำสื่ออุปกรณ์เพื่อสันติสุขในครอบครัว  การศึกษาและการวิจัย การอธิษฐานภาวนา  และ แนวทางช่วยเหลือเหยื่อจากการขืนใจในครอบครัว

มีการกำหนดให้ภาวนา เวลา 15.00 น. ทุกวันเพื่อเหยื่อถูกกระทำในครอบครัว และกำหนดให้  วันที่ 28 ตุลาคม  ฉลองนักบุญยูดาห์อัครสาวก  องค์อุปถัมภ์ของผู้สิ้นหวัง เป็นวันรณรงค์พิเศษ

คุณพ่อชัค  ดาห์ม จัดงานตามวัด ต่อสู้ความรุนแรงในครอบครัว ให้พระสงฆ์ช่วยเทศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้  เพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครเห็น แต่มีสัตบุรุษบางคนในวัดกำลังทนทุกข์  “พระสงฆ์ต้องฟังเมื่อผู้ถูกกระทำบอก... ต้องเชื่อเหยื่อ  เขาไม่พูดเกินไป เราต้องเชื่อ และพยายามช่วยเหลือ”

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม  พระคาร์ดินัล Blas? Cupich จะถวายมิสซาที่อาสนวิหาร  ที่ชิคาโก เทศน์ถึงทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ ท่านกล่าวว่า “หลายครั้งความรุนแรงในถนน มันเริ่มที่บ้าน  ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ ได้รับบาดแผล   ขาดความรัก  และการสนับสนุน... เราต้องช่วยเหลือ”

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
26 ตุลาคม ค.ศ. 2016