ในพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 160 ปี ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต (6 มกราคม 2003) พระองค์ทรงกล่าวว่า "…เป็นเวลา 160 ปีแล้ว ที่บรรดาเด็กๆ ทั่วโลกได้เรียกขานนามของพระนางมารีย์ พ่อขอพวกเธอให้เพียรพยายามปฏิบัติกิจการแห่งความรักนี้ด้วยความซื่อสัตย์ใน "ปีแห่งสายประคำ" ด้วยการร่วมสวดสายประคำทั้งสายกับผู้ใหญ่ สายประคำธรรมทูตมี 5 สี เชื่อมโยงเรากับการแพร่ธรรม

         สีเหลือง อุทิศให้กับทวีปเอเชีย เพื่อความมีชีวิตชีวา และความเป็นหนุ่มสาวจะได้กระชุ่มกระชวยขึ้น

         สีน้ำเงิน อุทิศให้กับทวีปแถบโเชเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะ) ซึ่งรอคอยการเผยแพร่พระวรสารกับชนชั้นรากหญ้าให้มากขึ้น

         สีขาว สำหรับทวีปยุโรป เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูความร้อนรนในการประกาศพระวรสารให้กลับคืนมา  และทำให้พระศาสนจักรท้องถิ่นในหลายๆ แห่งให้อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น

         สีแดง อุทิศให้กับทวีปอเมริกา เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาสำหรับพลังใหม่ๆ ในงานธรรมทูต

         สีเขียว อุทิศให้กับทวีปแอฟริกา  ที่ได้ผ่านการทดสอบจากการทนทุกข์ยากลำบาก แต่พร้อมที่จะทำการประกาศพระวรสาร

         การสวดสายประคำพร้อมกันในครอบครัว เป็นประจำทุกๆ วัน  นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แล้ว  ยังเป็นแหล่งที่มาของความช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับคริสตชนทุกๆ คนอีกด้วย
         (คัดมาจาก หนังสือสายประคำ ของ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 พระธรรมล้ำลึก 20 ประการ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก PMS มิถุนายน 2003 หน้า 63)
 

        (อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27, 29 - 5 กรกฎาคม 2003)

Home