วอชิงตัน ดีซี 5 เมษายน 2019 CNA
โดย Christine Rouselle

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอเมริกาขอให้กรรมการบริหารห้ามเวบไซต์ลามก 200 เวบไซต์ จากระบบอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

จิมมี่ แฮริงตัน  ประธานนักศึกษาให้ความเห็นว่า  “ผมเซ็นการแก้ไขนี้มิใช่ฐานะศาสนา  หรือคาทอลิก แต่เพราะมหาวิทยาลัยคาทอลิกฯสามารถและควรใช้สิทธิห้ามใช้เรื่องลามกใน    เนตเวิร์กมหาวิทยาลัย”

“แม้โรงเรียนไฮสคูลของรัฐก็ยังบล็อกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม บน WI-FI ฉะนั้นมหาวิทยาลัยคาทอลิกควรทำดีกว่า  ...ตามคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก”

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบายเรื่องลามก ว่าผิดหนัก ต่อความบริสุทธิ์ นำไปสู่กิจการทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของสามี ภรรยา และทำลายศักดิ์ศรีของผู้มีส่วนร่วม  เจ้าหน้าที่ของรัฐควรป้องกันการผลิต และการเผยแพร่สื่อลามก  (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ  2354)

นายแฮริงตัน ได้ยืนยันว่า หลายองค์กรทั่วไป ยังกีดกันสื่อลามกจากเน็ตเวิร์ก  ไม่ใช่เพราะด้านศีลธรรมเท่านั้น  แต่เพราะเวบไซต์แบบนี้ บ่อยๆ ก็แพร่ไวรัสและเป็นสิ่งที่ทำลายเครื่องอีกด้วย

คนทั่วไป วัยนักศึกษา ตระหนักดีว่า สื่อลามกไม่ดี  แต่ก็ชอบดู ชอบเสพย์ เพราะฉะนั้นการเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  จึงเป็นก้าวสำคัญ “สำหรับเปลี่ยนแปลงสังคม  ถ้าเราต้องการกำจัดสื่อลามก  ซึ่งไม่ดีต่อเรามนุษย์ เราจึงต้องเป็นผู้เริ่มการเปลี่ยนแปลงนี้

ข้อเสนอต่อผู้ใหญ่ยังขอให้โรงเรียนมีงานอภิบาลนักศึกษา โดยศูนย์ให้คำปรึกษา  และ จิตตาภิบาล (Campus Ministry) ช่วยเหลือผู้ที่อยากเลิกสื่อลามก....ช่วยให้มีคุณค่าแท้

กรรมการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องนี้ พบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และได้ผลน้อย เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าการป้องกัน อย่างไรก็ดี กรรมการนักศึกษามีข้อเสนอเรื่องนี้  เป็นความปรารถนาดีน่าชื่นชม

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  สรุป