พระศาสนจักรคาทอลิกสนใจชีวิตครอบครัว  โดยบรรดาพระสังฆราชประมาณ 150 องค์ ได้ประชุมสมัชชาพระสังฆราช หัวข้อ การท้าทายด้านงานอภิบาลครอบครัว ในบริบทการประกาศข่าวดี ระหว่างวันที่ 5–19 ตุลาคม ค.ศ. 2014  ณ กรุงวาติกัน

คุณพ่อเฟเดริโก ลอมบารดี คณะเยสุอิต   โฆษกของวาติกันได้กล่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014  เกี่ยวกับการประชุมคณะพระคาร์ดินัล ระหว่าง 20–21 กุมภาพันธ์ 2014 เพื่อเตรียมสมัชชาพระสังฆราชเกี่ยวกับ “การท้าทายด้านงานอภิบาลครอบครัวในบริบทการประกาศข่าวดี” พระศาสนจักรสนใจปัญหาการหย่าร้าง  และการแต่งงานใหม่ของคาทอลิก

พระคาร์ดินัลวอลเตอร์ กาสเปอร์ ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวถึง ความเมตตา ว่าเป็นสาระของพระวรสารและกุญแจของชีวิตคริสตชน  ความรู้สึกเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เรารู้สึกดีที่สุด  เพราะมันช่วยเปลี่ยนแปลงโลก  พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวว่า “ความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ ทำให้โลกเย็นชาน้อยลง และมีความยุติธรรมมากขึ้น เราต้องเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าให้ถูกต้อง  พระบิดาผู้เมตตานี้  ทรงอดทนมาก”

พระคาร์ดินัลกาสเปอร์ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เยอรมันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่า “คริสตชนที่ต้องการดำรงชีวิตด้วยความเชื่อกับพระศาสนจักร  เขาตระหนักว่าได้ผิดพลาดไปในการแต่งงานครั้งแรก ซึ่งเขาเสียใจด้วย  สำหรับพวกเขาน่าจะมีหนทางกลับมาดำเนินชีวิตคริสตชนในพระศาสนจักร”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนจดหมายถึงครอบครัวปัจจุบัน ขอให้สัตบุรุษทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเตรียมสมัชชา ด้วยการเสนอข้อแนะนำด้านปฏิบัติและสนับสนุนด้วยการภาวนาจริงจัง “การสนับสนุนจากท่าน ครอบครัวที่รัก เป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายมากกว่าที่เคย  สมัชชาครั้งนี้เพื่อท่าน เพื่อกระแสเรียกและพันธกิจของท่านในพระศาสนจักรและในสังคม  ตอบปัญหาข้อท้าทายของการแต่งงานในชีวิตของพระศาสนจักร ดังนั้นพ่อขอท่านให้อธิษฐานจริงจังต่อพระจิตเจ้า เพื่อพระจิตเจ้าช่วยส่องสว่างบรรดาปิตาจารย์ผู้เข้าร่วมสมัชชา  และชี้แนะในงานสำคัญนี้”

“พ่อเขียนจดหมายฉบับนี้ในวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร นักบุญลูกาบอกเราว่า  แม่พระและนักบุญโยเซฟปฏิบัติตามบัญญัติโมเสส  พาพระเยซูเจ้าไปที่พระวิหาร พระจิตเจ้าทรงนำซีเมโอนและอันนาไปพบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และรับรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ (เทียบ ลก 2:22-38) ... ช่างงดงามที่พระเยซูเจ้านำพ่อแม่คู่หนุ่มสาวและคู่ผู้อาวุโสมาพบกัน พระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งความรัก  ที่เอาชนะปัญหาการสนใจตนเอง ความโดดเดี่ยว  และความเศร้า  ในชีวิตครอบครัว พวกท่านแบ่งปันช่วงเวลางดงามมากมายแก่กัน  เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อน ทำงานบ้าน  เวลาว่าง  การภาวนา  การเดินทาง  และการจาริกแสวงบุญ  หลายครั้งสนับสนุนซึ่งกันและกัน... อย่างไรก็ดี  บางครั้งก็ไม่ได้รักกัน  ไม่ยินดี  แต่ความรักแท้มาถึงเราจากพระเยซูเจ้า พระองค์สอน ช่วยส่องหนทางให้เราเดิน  พระองค์ทรงมอบปังทรงชีวิต  ซึ่งค้ำจุนเราในการดำเนินชีวิต

ครอบครัวที่รัก สวดเพื่อสมัชชาพระสังฆราช ขอสวดให้พ่อด้วย  เพื่อจะไ ด้รับใช้ประชากรของพระเจ้าในความจริงและความรัก  ขอแม่พระและนักบุญโยเซฟช่วยท่านให้รักและเอาใจใส่กันและกัน”

สมัชชาสมัยวิสามัญครั้งนี้จะตามด้วยสมัชชาสมัยสามัญในปีถัดมา ซึ่งจะมีหัวข้อเรื่องครอบครัวเช่นกัน การประชุมครอบครัวนานาชาติ (World Meeting of Families ครั้งที่ 8) จะจัดที่เมืองฟิลาเดลเฟีย (สหรัฐอเมริกา) ในวันที่ 22-27 กันยายน 2015
                                                     ที่มา : CatholicHerald.co.uk

Home