อัมมัน ประเทศจอร์แดน  7 มกราคม ค.ศ. 2015 (CNA/EWTN News)

บรรดาคริสตชนอาศัยในประเทศอิรักเกือบสองพันปีมาแล้ว  แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม ISIS ทำให้บรรดาผู้ลี้ภัยคริสตชนตระหนักว่า  คงต้องจากบ้านเกิดตลอดไป

ตาอิฟ  ฮันนา อายุ 52 ปี วิศวกรจากเมืองโมซุลให้สัมภาษณ์ที่กรุงอัมมัน (28 ตุลาคม 2014) กล่าวว่า พวกเขาพยายามจะฆ่าเรา เสนอทางเลือก 3 อย่าง คือ กลับใจมาเข้าอิสลาม จ่ายค่าคุ้มครอง  หรือ ตาย  ดังนั้น  เราจึงต้องหนีจากอิรัก

กลุ่มนี้เข้ายึดเมืองโมซุลตั้งแต่มิถุนายน ซึ่งเมืองนี้เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์คริสตชนในอิรัก มีแม่น้ำไทกริสไหลผ่าน  และอยู่ใกล้เมืองนินะเวห์

มีคริสตชนอิรัก 47 คน อยู่ที่พักพิง ในบริเวณที่ดินของวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่เมือง Naour หมู่บ้านทางตะวันตกของกรุงอัมมัน  ตรงทางเข้ามีเขียนเป็นภาษาอาราบิกว่า “ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข”

มีรูปแม่พระ มีน้ำตาเป็นเลือด ติดที่บอร์ดในที่พัก  เขียนว่า  “น้ำตาของท่านในทุกแห่งหน  เป็นการชำระให้บริสุทธิ์ เป็นคัมภีร์แห่งความรัก ความเห็นใจ และแสงสว่าง”

และมีรูปไม้กางเขนใหญ่ มีเงาทอดไปข้างหลัง ซึ่งมีดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงสว่าง   พระศาสนจักรคาทอลิกที่เมืองโมซุลเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 360  มีประวัติศาสตร์มากกว่า 1,600 ปี

  ครอบครัวของตาอีฟมีการศึกษา  ฮันนาภรรยาของตาอิฟ  เรียนในประเทศโรมาเนีย อิตาลี และสเปน  พูดได้ 3 ภาษา ทั้งอังกฤษ  และอาราบ ิก ต้องทิ้งบ้าน ทิ้งรถยนต์ ไว้เบื้องหลัง  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พวกเขาหนีตายเพียง 15 นาที ข้ามแม่น้ำไทกริสไปที่เมือง Erbil เมืองหลวงของอิรัก กูร์ดิสถาน ร่วมกับคนอื่นๆ

กลุ่มคาทอลิก เช่น การีตัสจอร์แดนให้ความช่วยเหลือไปประเทศจอร์แดนกลางเดือนกันยายน อันที่จริงการขู่เร ิ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2008 พวกเขาอดทนมาหลายปีแล้ว มีคริสตชนในอิรักราว 1.6 – 1.8 ล้านคน ก่อน ค.ศ. 2005 สมัยท่านซัดดัม ฮุสเซน ปัจจุบันเหลือประมาณ 400,000 – 450,000 คน

คุณพ่อที่วัดพระหฤทัยในกรุงอัมมัน คิดถึงสถานการณ์นี้กล่าวว่า “ความเชื่อเป็นสมบัติล้ำค่าที่เรามี เมื่อคุณเห็นประชาชน ครอบครัวเหล่านี้ที่พบทางหนีโดยไม่มีเงินทอง ไม่มีหนังสือเดินทางด้วย  หมายความว่า ควา มเชื่อสำคัญกว่าเงินทอง สำคัญเหนือทุกสิ่ง  พวกเขาเป็นครูสอนเรา เขาเป็นคนธรรมดา  เป็นคนดี  มีศักดิ์ศรี แต่เพราะความเชื่อ    พวกเขาไม่ได้เกลียดชาวมุสลิม แต่พวกเขาภาคภูมิใจที่เป็นคริสตชน   ในจอร์แดนพวกเขามีเสรีภาพ ไปวัดได้ เวลาร่วมมิสซา  พวกเขาชอบบทอ่าน   โรม บทที่ 8:35 บทเพลงสรรเสริญความรักของ พระเจ้า  ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้  บางทีเรารู้สึกว่า เราไม่มีปัญหาการเมืองเป็นสิ่งที่ดี เรามีทุกสิ่งที่เราต้องการ  ขอบคุณพระเจ้า แต่เราต้องเรียนรู้จากพวกเขาว่าคุณพร้อมไหมจะพบหนทางให ม่แห่งไม้กางเขน”

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
9 มกราคม ค.ศ. 2015


หมายเหตุ : Caritas  การีตัสเป็นภาษาลาติน  แปลว่า  ความรักเมตตา    ณ ที่นี้เป็นหน่วยงานสังคมพัฒนาของชาวคาทอลิกทั่วโลก

Home