Aleteia  โดย Kathleen Hattrup
13 ตุลาคม 2017

 พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่าเราต้องสำรวจชีวิตของเรา  เมื่อมองดูพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขน จงดู ถ้าปีศาจค่อยๆครอบงำทัศนคติของเราหรือไม่

 ปีศาจออกล่อลวงเรา เข้ามาในชีวิต  “แบบหวานชื่น  และสุภาพ” เพื่อครอบงำความคิดของเรา พระสันตะปาปาฟรังซิสเตือน

 พระองค์ได้เทศน์ในมิสซาเช้า  จากบทอ่านพระวรสาร( มธ.12:43-45) เกี่ยวกับปีศาจที่ออกจากมนุษย์แล้ว  และได้กลับมา นำผี อีก 7 ตน  เข้ามา ทำให้เขาเลวร้ายกว่าเดิม  พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เน้นว่าปีศาจเข้ามาเงียบๆ ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา  มันค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติของเรา  มันค่อยๆหลอกลวง  นำเราไปสู่ความคิดแบบโลก  ความคิดนี้นำเราให้มองสิ่งต่างๆ ตรงข้ามกับความคิดแบบพระวรสาร

 เมื่อมันเข้ามา “แบบหวานชื่น แบบสุภาพ”  และครอบงำทัศนคติจากคุณค่ารับใช้รพระเจ้า ไปรับใช้ฝ่ายโลก  เราก็กลายเป็นคริสตชนแบบอุ่นๆ (เมินเฉย)  คริสตชนแบบโลก คล้ายๆผักสลัด มีใจแบบโลกนิด แบบจิตของพระเจ้าหน่อย

 การป้องกัน
 พระสันตะปาปาได้เสนอวิธีป้องกันการหลอกลวงของปีศาจ  คือ “การหยุดครู่หนึ่งเพื่อไตร่ตรองชีวิต ว่าฉันเป็นชาวคริสต์  ฉันอบรมลูกๆอย่างไร    ชีวิตเป็นแบบที่พระเยซูเจ้าสอน หรือ แบบโลก”

การพิจารณามโนธรรมประจำวัน  เป็นวิธีปฏิบัติด้านจิตวิญญาณอย่างหนึ่ง ที่สมาชิกคณะเยสุอิตส่งเสริมมากที่สุด ซึ่งพระองค์เป็นนักบวชคณะนี้

 จงใช้เวลา 4-5 นาทีตอนจบวัน (ก่อนนอน)  พิจารณาพระหรรษทานที่พระเจ้าทรงมอบให้  ขอบคุณพระองค์ และพิจารณาครู่หนึ่งว่าเราปฏิเสธพระหรรษทาน และได้เลือกทำตรงข้ามกับพระวรสารหรือ การพิจารณาจบลงด้วยความตั้งใจเจาะจง ที่จะแก้ไขในวันต่อไป

 พระสันตะปาปาทรงแนะนำให้พิจารณา  โดยมองดูพระเยซูคริสตเจ้าถูกตรึงไม้กางเขน ขอพระองค์ช่วยเราให้พ้นจากสิ่งเย้ายวน ล่อลวงเราสู่ความคิดแบบโลก

- จงพิจารณามโนธรรม ต่อหน้าไม้กางเขน   และอธิษฐานภาวนา หลังจากใครเอาชนะทัศนคติ

สะดวกสบาย  ต้องมีกิจการเมตตาสงเคราะห์  การเยี่ยมผู้ป่วย  การช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก ต้องการความช่วยเหลือ และอื่นๆด้วย นี่เป็นการเอาชนะความคิดแบบโลกที่ปีศาจพยายามสร้างในตัวเรา พระสันตะปาปากล่าว

                                                                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล