มิแกล  เฟเบรส  คอร์เดโร  เกิดวันที่ 7  พฤศจิกายน   ค.ศ. 1854 ที่คูเอนซา ประเทศเอควาเดอร์ ได้รับชื่อนักบุญศีลล้างบาปว่าฟรังซิสโก แม้ท่านจะเกิดมาพิการเจ็บปวดที่เท้า ทำให้เดินลำบากตลอดชีวิต แต่ฟรังซิสโก เป็นคนกระตือรือร้น

        เมื่ออายุ 15 ปี  มิแกลได้เข้าคณะภราดาลาซาล ท่านจึงเป็นภราดาชาวลาตินอเมริกันคนแรกที่ถวายตัวตลอดชีวิตในคณะนี้     เวลาถวายตัวเป็นนักบวช ได้รับชื่อว่า ภราดามิแกล

        ในฐานะเป็นภราดาลาซาล   ท่านทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษา และวรรณคดี หลายปีที่โรงเรียนในเมืองกวีโต ได้เขียนหนังสือตำราเรียนไวยากรณ์ภาษาเสปญหลายเล่มสำหรับใช้ในโรงเรียน

        หนังสือเหล่านี้เป็นที่นิยมหลายเล่มสำหรับใช้ในโรงเรียน  ท่านเป็นสมาชิกคณะกรรมการนักวิชาการแห่งชาติเอควาดอร์และเสปญ    แม้จะมีเกียรติสูงแต่สิ่งที่ภราดามิแกลภาคภูมิใจจริงๆ คือ การสอนคำสอน เป็นพิเศษคือ การเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิท ครั้งแรก  นักเรียนชื่นชมในความเรียบง่ายของท่าน  ความตรงไปตรงมา  และการเอาใจใส่ลูกศิษย์  ท่านมีความศรัทธาภักดีต่อพระหฤทัย  และพระนางพรหมจารีมารีย์

        ใน ค.ศ. 1907 ท่านเดินทางผ่านนิวยอร์ก  เพื่อไปประเทศเบลเยี่ยมท่านได้แปลหนังสือ เป็นภาษาเสเปญ    ระหว่างการปฏิวัติต่อต้านพระสงฆ์และนักบวชในประเทศเสเปญ   มิแกลกระตือรือร้นปกป้องการทุราจารศีลมหาสนิท ซึ่งหมายความว่าต้องเดินเท้า  8 ไมล์  (15 กม.) ทั้งๆที่พิการ

        ภราดามิแกล เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ วันที่ 9  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1910 ที่เปรเมีย เมื่ออายุ 56 ปี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอล ที่ 2 ทรงแต่งตั้งเป็นนักบุญใน  วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1984 ณ   จตุรัสพระมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม และเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูคำสอน  ระลึกถึงวันที่  9 กุมภาพันธ์

        ข้อรำพึง “ข้าพเจ้าขอมอบตนอย่างสิ้นเชิงแด่พระเยซูเจ้า เพื่อพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าตามที่มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าปรารถนาให้ทุกคำที่ข้าพเจ้าเขียน  ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าอ่าน    ทุกอย่างที่ข้าพเจ้ากระทำที่โต๊ะ   และกิจการในโรงเรียน     เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า “
                                    

           (น.มิแกล เฟเบรส คอร์เดโร)

Home