โป๊ปฟรันซิสได้ตรัสกับบรรดาบิชอปแห่งประเทศอิตาลี (23 พฤศจิกายน 2021)มากกว่า 200 คน เกี่ยวกับความสุขแท้ ของบรรดาบิชอป(Beatitudes of the bishops)ในการประชุมสามัญ ที่กรุงโรม แนวคิดมาจากบทเทศน์บนภูเขาในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 5 เป็นรูปแบบสำหรับผู้นำในศตวรรษที่ 21ด้วย ดังนี้

1.บิชอปผู้ปฏิบัติความยากจน และดำเนินชีวิตเรียบง่าย  เพราะเขากำลังสร้างอาณาจักรสวรรค์ด้วยประจักษ์พยานชีวิต ย่อมเป็นสุข

2.บิชอปผู้ไม่กลัวหลั่งน้ำตา เพื่อสะท้อนความทุกข์ของประชาชน  และงานของบรรดาบาทหลวงและผู้พบการปลอบใจของพระเจ้าในการโอบกอดผู้มีความทุกข์  ย่อมเป็นสุข

3.บิชอปผู้พิจารณาศาสนบริการว่าเป็นการบริการ ไม่ใช่แสดงอำนาจ  ผู้ถ่อมตนเป็นพลังให้สิทธิแก่ประชาชนทุกคนอยู่ในหัวใจ เพื่อให้แผ่นดินพระสัญญาแก่ผู้อ่อนโยน ย่อมเป็นสุข

4.บิชอปผู้ไม่ปิดขังตนเองในตึกการปกครอง ผู้ไม่กลายเป็นผู้มีพิธีรีตองมากเกินไป  สนใจสถิติมากกว่าใบหน้า  สนใจระเบียบการมากกว่าเรื่องราว (ของประชาชน)  บิชอปผู้แสวงหาการต่อสู้อยู่ข้างประชาชน เพื่อความฝันเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้า เพราะการพบปะองค์พระผู้เป็นเจ้า ในความเงียบสงบแห่งการอธิษฐานประจำวัน จะหล่อเลี้ยงเสริมกำลังเขา  ย่อมเป็นสุข

5.บิชอปผู้มีหัวใจในความทุกข์ของโลก ผู้ไม่กลัวมือเปื้อนโคลนของวิญญาณมนุษย์  เพื่อพบความมั่งคั่งของพระเจ้าที่นั่น  บิชอปผู้ไม่ทำบาปสะดุด และความเสียหายแก่ผู้อื่น เพราะเขารู้จักความน่าสงสารของตนเอง เพราะการมองดูพระองค์ผู้ถูกตรึงกางเขนทรงกลับคืนพระชนม์  จะเป็นตราแห่งการอภัยที่ไม่มีสิ้นสุดสำหรับเขา  ย่อมเป็นสุข

6.บิชอปผู้อยู่ห่างจากการตีสองหน้า  ผู้หลีกเลี่ยงจากอำนาจคลุมเครือ  ผู้ฝันถึงกำไรแม้ในท่ามกลางความชั่ว เพราะเขาจะสามารถชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์พระเจ้า ค้นพบการไตร่ตรองของพระองค์ในความสับสนทุกอย่างในบ้านเมืองของประชาชน   ย่อมเป็นสุข

7.บิชอปผู้ทำงานเพื่อสันติภาพ ผู้เดินบนหนทางแห่งการคืนดี    ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสนิทสัมพันธ์ในหัวใจของบรรดาบาทหลวง ผู้ติดตามสังคมที่ถูกแบ่งแยกให้กลับมาคืนดีกัน ผู้ยอมรับจับมือชายหญิงผู้มีน้ำใจดีเพื่อสร้างภราดรภาพ พระเจ้าจะทรงจำเขาได้ว่าเป็นลูกของพระองค์ ย่อมเป็นสุข

8.บิชอปผู้ไม่กลัวต่อสู้ทวนกระแสสังคม เพราะเห็นแก่พระวรสาร และมีใบหน้ามุ่งมั่นเหมือนพระคริสตเจ้ากำลังมุ่งเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็ม  โดยไม่ยอมให้ความเข้าใจผิด และอุปสรรคต่างๆมาหยุดตนเอง เพราะเขารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าก้าวหน้าไปสวนทางกับโลก   ย่อมเป็นสุข

                                                                                                                                         ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
                                                                                                                                     13 มีนาคม (จาก Rome Report)