วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2019  (พ.ศ.2562) จะครบ 50 ปี  ที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ได้

ประกาศตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation ,CBF)

อีกหนึ่งปีต่อมา วันที่ 30  กันยายน ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) เราจะฉลอง 1600 ปี  มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ และผู้แปลองค์แรกเป็นภาษาลาติน  ซึ่งเป็นภาษาสากลของสมัยนั้น เพื่อนำพระวาจาของพระเจ้าให้บรรดาประชาชนใกล้ชิด และเข้าใจได้มากขึ้น                 

ทั้งสองเหตุการณ์นี้จึงทำให้คณะกรรมการบริหารของ CBFขอสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศในพระศาสนจักรคาทอลิกของเราให้เป็น  ปีพระคัมภีร์ ตั้งแต่ วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ใน ค.ศ. 2019  จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม   พระคาร์ดินัล  หลุยส์  อันโตนีโอ ตาเกล ประธาน CBF  เป็นผู้ลงนามจดหมายทางการ (3 ธันวาคม 2016) เสนอสมเด็จพระสันตะปาปา

เพื่อเน้นผลของกิจกรรมต่างๆที่ CBFได้กระทำ และเพื่อให้เห็นความสำคัญของพระวาจาในชีวิตและกิจการอภิบาลของพระศาสนจักร เราจะจัดงานฉลองในกรุงโรม  ระหว่าง วันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 ให้มีสมัชชานานาชาติด้านอภิบาลและพระคัมภีร์   ภายใต้หัวข้อ "พระวาจาและชีวิต: ความกระตือรือร้นด้านพระคัมภีร์ในชีวิตและกิจการด้านอภิบาลของพระศาสนจักร"
 

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
27 มกราคม 2017