สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีความศรัทธาต่อนักบุญโยเซฟเป็นพิเศษ พระองค์ได้เลือกวันเข้าพิธีรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันสมโภชนักบุญโยเซฟ 19 มีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

“ ระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ (16 มกราคม ค.ศ. 2015) ตรัสว่า “เย็นวันนี้พ่ออยากบอกเรื่องส่วนตัวมากๆเรื่องหนึ่ง คือพ่อชอบนักบุญโยเซฟมาก นักบุญเป็นคนแข็งแรงและพูดน้อย และบนโต๊ะของพ่อ มีรูปนักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ ท่านนักบุญดูแลพระศาสนจักร เรารู้ว่าท่านนักบุญทำได้”

“เมื่อพ่อมีปัญหา หรือความลำบาก พ่อเขียนใส่กระดาษและพ่อวางใต้รูปนักบุญ เพื่อท่านนักบุญจะได้ฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้ หมายความว่า พ่อขอนักบุญโยเซฟช่วยภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหานี้”

ในพระวรสารนักบุญมัทธิวกล่าวว่า “ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่อง (รับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม)ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน(มธ1:20) เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้(มธ 1:24)

“หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในอียิปต์ (มธ 2:19) ให้พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว

เมื่อท่านนักบุญตื่นขึ้นก็ปฏิบัติตามพระประสงค์  นักบุญจึงเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวปัจจุบัน เพราะท่านพักผ่อนกับพระเจ้า เราก็เช่นเดียวกัน

10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 มีคนถามสมเด็จพระสันตะปาปาว่า “อะไรเป็นเคล็ดลับแห่งความสงบ (Serenity) ของพระองค์”   พระองค์ทรงตอบติดตลกว่า”พ่อไม่ได้ทานยาให้สงบ  ชาวอิตาเลี่ยนมอบบางอย่างให้มีชีวิตในสันติสุข ที่เราต้องการก้มหน้าอยู่เฉยๆ อย่างมีสุขภาพดี (a healthy indifference)”

สิ่งที่พ่อกำลังทำเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆสำหรับพ่อ  ปัจจุบันพ่อมีประสบการณ์พิเศษมาก มีสันติสุขลึกๆตั้งแต่พ่อได้รับเลือก (ให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา) พ่อมีสันติสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้...

ถ้ามีปัญหา พ่อจะเขียนโน้ตถึงนักบุญโยเซฟ และวางไว้ใต้รูปที่มีในห้อง เป็นรูปปั้นของนักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ บัดนี้ ท่านนักบุญนอนหลับบนเสื่อที่มีโน้ตต่างๆ จึงเป็นเหตุผลให้พ่อนอนหลับได้ดี เป็นพระหรรษทานของพระเจ้า”

สมเด็จพระสันตะปาปาได้เน้นย้ำด้วยว่า พระองค์ทรงภาวนาบ่อยๆ... “พ่อรักหนังสือสวดทำวัตรมาก ไม่เคยทิ้ง ถวายมิสซาทุกวัน  สวดสายประคำ เมื่อพ่อสวด พ่อใช้พระคัมภีร์เสมอ พ่อมีสันติสุขขึ้น เพราะไม่รู้ว่านี่เป็นเคล็ด(ไม่)ลับหรือไม่... สันติสุขเป็นของขวัญจากพระเจ้า”

Zenit  10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017