วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยือนประเทศไทย  เมื่อ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน  ค.ศ.2019  โอกาสครบรอบ 1  ปีที่พระองค์เสด็จเยือน  เราจะทำอะไรดี

1. ชมคลิปวีดีทัศน์ ที่สื่อมวลชนได้รายงานมากมาย  ท่านสามารถหาได้จากกูเกิ้ล หรือยูทูป มีทั้งแบบสั้น  และยาว เป็นพิเศษรายการ Power of Love พลังรัก... สร้างพลังคุณ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2020  ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ครูคำสอนสามารถจัดฉายให้นักเรียนหรือ ชาวบ้านชมได้

2. ความรักคือคำตอบ เป็นหนังสือรวบรวมสมณโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย  สื่อมวชชนคาทอลิกประเทศได้จัดพิมพ์  มี 2 ภาษา คือไทย อังกฤษ รูป 75 ภาพสี่สี 160 หน้า

3. หนังสือ ติดตาม ไตร่ตรอง ตอบสนอง บทเทศน์สอนใจ กระแสพระสมณดำรัส พระสมณโอวาท  และคำอวยพร  ประทานโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสฯ  แปลเป็นภาษาไทย  ภาพ 4 สี่  41 ภาพ  106 หน้า  มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์  จัดพิมพ์ 

4. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กำลังจัดพิมพ์  หนังสือที่ระลึก กำหนดออกวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020

5. มิสซาบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 10.00 น. ณ  อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก กรุงเทพฯ   โอกาสครบรอบปี  และพิธีเปิดปีเยาวชนคาทอลิกประเทศไทย

6. บริษัทสยามกลการ กรุงเทพ  จัดนิทรรศการครบรอบปีพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย ฝ่ายการศึกษาคาทอลิกฯ คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์ ประสานงานจัดนักเรียนไปชมนิทรรศการ  จากคณะเซนต์คาเบรียล 500 คน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน  คณะซาเลเซียน 500 คน วันพฤหัส ที่ 26  พฤศจิกายน ฝ่ายการศึกษากรุงเทพฯ 500 คน วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน รวม 1500 คน

7. “ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน แรงบันดาลใจแห่งความหวัง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย” การแสดงคอนเสิร์ตและ อาหาร ใน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ที่อาคารสยามกลการ  เวลาเย็น  (เฉพาะผู้รับเชิญ)

8. บทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” (Let Love Be The  Bridge) และบทเพลง “คำตอบในใจเรา”  ที่รวมนักร้องคาทอลิกมากมาย มาร่วมร้องเพลงนี้ ให้ความเชื่อ ความรัก  และความรู้สึกดีๆ

9. คลิปสมณพระดำรัส  8 ประกา ร ในประเทศไทย (6.42  นาที) สรุปที่พระองค์ตรัส 8 สถานที่และคลิปสรุปพระสมณดำรัสของโป๊ปฟรังซิส แก่ นักบวช  ครูคำสอน ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันที่ 22 พฤศจิกายน  2019 ( 9.20 นาที )

10.  หนังสือร่วมพิธีที่วัดนักบุญเปโตร  สามพราน สนามศุภชลาศัย  และอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก ก็เป็นหนังสือที่เราจะนำมาอ่านไตร่ตรองได้

ช่วงเวลาดีๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว จึงขอเชิญชวนท่านไตร่ตรองพระดำรัสของพระองค์อีกครั้ง “ให้รักเป็นสะพาน” ในทุกสถานการณ์ชีวิต                                                   
                                                                                                                                                 ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์