อัสซีซี เป็นเมืองหนึ่งใกล้เมืองเปรูเจีย ในแคว้นอุมเบรีย  ภาคกลางของประเทศอิตาลี  มีชื่อเสียงเพราะมีนักบุญยิ่งใหญ่  2 องค์ คือ  นักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี (ค.ศ. 1182-1226) และนักบุญคลารา หรือ นักบุญแคลร์  (ค.ศ. 1193-1253)

พระสังฆราชรูฟีโนได้ไปเทศน์สอนศาสนาคริสต์แก่ชาวอัสซีซี  ตั้งแต่ศตวรรษที่สาม

สถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง คือ  วัดนักบุญฟรังซิส  วัดนักบุญคลารา  อาสนวิหาร (Duomo)  วัดนักบุญดาเมียน  และมหาวิหารแม่พระแห่งปวงเทวา

เนื่องจากภูมิทัศน์ของเมืองอยู่บนเนินเขา  อากาศเย็นสบาย บรรยากาศศาสนา  ประชาช นศรัทธา  ไม่เคยมีการก่อการร้าย และนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี เป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศอิตาลี  และศาสนสัมพันธ บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2 ได้ทรงเลือกจัดวันภาวนาเพื่อสันติภาพ ระหว่างผู้นำศาสนาต่างๆ ที่นี่ เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529

โอกาสครบ 25 ปี ของเหตุการณ์นี้  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเชิญผู้นำศาสนาต่างๆ มาภาวนา เพื่อสันติภาพ  ที่เมืองอัสซีซี วันที่ 26-27  ตุลาคม  2011

เพลงผู้นำสันติ
เนื้อร้อง : คณะพระมหาไถ่ / วลัญช์ รัตนสุวรรณ
ทำนอง : วลัย วรุณ
ขับร้อง : จอห์น รัตนเวโรจน์
 
ในโลกที่เศร้าใจ ในโลกที่สิ้นหวัง ขอข้านำพลัง รักของพระองค์แพร่ไป
ที่ใดเคืองขัดใจ ขอข้าได้อภัย สงสัยอยู่หนใด ข้านำความมั่นใจ
ในโลกที่สิ้นใจ ในโลกที่สิ้นหวัง ขอข้านำพลัง วางใจในพระองค์
ที่ซึ่งแสนมืดมน ขอเป็นเช่นเแสงเทียน ความสุขในพระองค์ ขอข้าเป็นคนนำไป
โปรดให้ข้าคอยเฝ้าบรรเทาใจในชีวิตอื่น พร้อมที่จะหยิบยื่นให้คนทุกคนเข้าใจ
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น ข้าจะได้ชื่นชมพระองค์
โปรดให้ข้าฯ เป็นทูตประกาศนามพระองค์ก้องไกล สันติองค์ทรงชัยจะนำไปให้โลกา
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น  ข้าจะได้ชื่นชมพระองค์
 

Home