สมเด็จพระสันตะปาปาได้ส่งจดหมายถึงพระคาร์ดินัลเควิน ฟาร์เรล  สมณมณตรีกระทรวงเพื่อฆราวาส  ครอบครัวและชีวิต  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2017  ให้เตรียมจัดงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติครั้งหน้าที่เมืองดับลิน  ประเทศไอร์แลนด์

งานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 8 ได้จัดที่เมืองฟิลาเดลเฟีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015  ครั้งหน้าจะจัดที่เมืองดับลิน  ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม ค.ศ. 2018  โดยมีหัวข้อว่า “พระวรสารของครอบครัว ความปีติยินดีสำหรับโลก” เพื่อให้ครอบครัวไตร่ตรองและแบ่งปันเนื้อหาของสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia)

บางคนอาจถามว่า พระวรสารยังเป็นความยินดีสำหรับโลกหรือ  ครอบครัวยังเป็นข่าวดีสำหรับโลกปัจจุบันหรือ  สมเด็จพระสันตะปาปาตอบมั่นใจว่า ใช่  เพราะเป็นแผนการของพระเจ้า ความรักของพระเจ้ามีต่อสรรพสิ่ง และ มนุษย์  พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ชายและหญิงสนิทสัมพันธ์กัน  เปิดใจและบริการช่วยเหลือชีวิตในทุกขั้น  แม้เราขาดความรัก  จึงเป็นเหตุให้ทำร้ายกัน ทะเลาะกัน  และเบียดเบียนกัน  ดังนั้นครอบครัวต้องตอบรับความรักของพระเจ้า  จึงแผ่ขยายความรักในสังคม  ถ้าขาดความรัก เราก็ไม่สามารถเจริญชีวิตฐานะบุตรของพระเจ้า ฐานะคู่สามีภรรยา  ผู้ปกครอง และพี่น้องกันได้

ถ้าเรารักกัน เราจะอุทิศตัวช่วยเหลือกัน  อดทน  ให้อภัย เคารพให้เกียรติกัน   ครอบครัวจะมีชีวิตดีขึ้น  ถ้าทุกวันรู้จักใช้คำว่า ขอร้อง (Please) ขอบคุณ (Thank you) และ ขอโทษ (I’m sorry) ทุกๆ วันเราอ่อนแอได้   ดังนั้นเราทุกคนในครอบครัวและบรรดาผู้อภิบาลต้องสุภาพ จะทำให้เกิดการอบรมช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้น    ขอให้พระศาสนจักรสนใจบาดแผลของชาวบ้าน  ต้องมีเมตตา ประกาศความรักของพระเจ้า  ซึ่งหมายถึงเมตตาธรรม ให้ครอบครัวคริสตชนเป็นสถานที่แห่งความเมตตา เป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตา แม้ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมได้ผ่านไปแล้ว งานชุมนุมครอบครัวที่ดับลินจะเป็นเครื่องหมายชัดเจนถึงเรื่องนี้

ขอให้พระศาสนจักรทุกแห่งเตรียมงานอภิบาลสำหรับงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติครั้งต่อไป

ขอให้พระสังฆราชและผู้ร่วมงานมีหน้าที่แปลคำสอนของสมณลิขิต ความปีติยินดีแห่งความรัก  แบบวิธีพิเศษ  ช่วยครอบครัวก้าวเดินเป็นขั้นๆ ให้บรรลุถึงชีวิตแท้จริง ขอให้อัครสังฆมณฑลดับลิน  และชาวไอริชที่รัก อุทิศตนเป็นเจ้าภาพและเหตุการณ์สำคัญนี้ ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธทรงนำและอวยพระการบริการ  และทุกครอบครัวที่มีส่วนช่วยเตรียมงานชุมนุมครอบครัวที่ดับลิน

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
จาก L’Osservatore Romano
7 เมษายน 2017 หน้า 12