พระเยซูเจ้าไม่เคยตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า จะไม่เจอปัญหา ตรงกันข้าม..

ภรรยาของผม ชอบจำบทเทศน์ของบาทหลวงเยสุอิตที่เราเคยไปร่วมมิสซา  หลายปีมาแล้ว  เราได้รับข้อคิดดี ภรรยาเคยอ้างบทเทศน์หนึ่งที่เธอประทับใจไม่เคยลืม  มีบางสิ่งพิเศษในบทเทศน์  เรามักตั้งใจฟัง

คุณพ่อได้พูดถึงสตรีคนหนึ่ง ชอบไปมิสซาตอนเย็นเป็นประจำ วันหนึ่งเธอได้ไปหาคุณพ่อหลังมิสซา  “คุณพ่อค่ะ ฉันปฏิบัติตามพระบัญญัติทุกข้อในฐานะคริสตชน ฉันไปวัดร่วมมิสซาทุกวัน  ฉันสวดสายประคำ  ฉันช่วยเหลือทุกคนที่ฉันสามารถ ถึงกระนั้นสิ่งไม่ดีก็เกิดกับฉัน  ฉันมีปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร  ฉันควรมีสันติสุข  ไม่ใช่มีความกังวลใจในชีวิต”

คุณพ่อ ตอบว่า “พระเยซูเจ้าไม่เคยตรัสว่ามามิสซา แล้วจะไม่มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้น แต่พระองค์จะ ประทานพละกำลังที่คุณต้องการเอาชนะปัญหา”

ความยากลำบาก และสันติสุข

“ เราไม่จัดการกับความยากลำบากทุกอย่างในโลกนี้ได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ”

สันติสุข ที่พระเยซูคริสตเจ้ามอบให้เรา อยู่ภายใน  เราสามารถมีสันติสุขได้  ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา  ถ้าเรารักและไว้วางใจในพระวาจาของพระเจ้า  เราจะมีสันติสุข”

ปัญหาของเราอาจไม่ได้ไปไหน  เพราะมันช่วยเราให้สุภาพ  เพิ่มพูนความเชื่อ และช่วยเราให้ดีขึ้น  มีข้อความในพระคัมภีร์ที่อธิบายอย่างชัดเจนมาก”

คุณพ่อได้มองไปรอบพวกเรา  และถามว่าใครที่มาร่วมมิสซานี้ รู้ว่าพระคัมภีร์ตอนใดที่พ่อพูดกับสตรีคนนี้
 
คนหนึ่งยกมือ และตอบว่า “บุตรสิรา 2:1-7”  ถูกต้อง ลองเปิดพระคัมภีร์

“ลูกเอ๋ย ถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด จงมีใจเที่ยงตรง และมั่นคง  อย่าตกใจเมื่อตกทุกข์ได้ยาก  จงยึดพระองค์ไว้  อย่าพรากจากพระองค์ไปเลย เพื่อท่านจะได้รับเกียรติในวันสุดท้ายของท่าน  จงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน   จงพากเพียรเมื่อต้องเผชิญกับเคราะห์ร้าย เพราะทองคำต้องถูกทดลองในไฟฉันใด    ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย ก็ต้องรับการทดลองให้ตกต่ำประหนึ่งอยู่ในไฟฉันนั้น  จงวางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่าน  จงเดินตามทางตรง และมีความหวังในพระองค์เถิด ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จงรอรับพระเมตตา”

ผลของความทุกข์
พระคัมภีร์หลายตอนอธิบายให้เราเข้าใจความทุกข์ และความลำบากมิใช่ไม่ดีเสมอไป....เมื่อเรายอมรับ มันจะเกิดผลสำหรับนิรันดร  นักบุญเปาโลเคยบอกเราในจดหมายถึงชาวโรม 5:3-5

“ยิ่งกว่านั้น  เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง  คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง  ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา

ตอนนี้คุณรู้ว่า  ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีใครชอบเป็นทุกข์  มันธรรมดา แต่หากเรามีทุกข์ อย่างน้อยให้มันมีความหมาย  จงยกถวาย  จงภาวนาเพื่อคนบาปกลับใจ   เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของบาทหลวงของเรา ครอบครัว เยาวชน  ประชาชน...มีหลายสิ่งมากที่เราสามารถถวายความทุกข์ของท่าน

นักบุญองค์หนึ่งเคยกล่าวว่า   “อยู่บนกางเขนกับพระเยซูเจ้าดีกว่ามองพระองค์จากข้างล่าง  เวลาถูกทดลอง พ่อชอบอยู่ต่อหน้าตู้ศีลมหาสนิท พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น  พร้อมที่จะช่วยเหลือเรา ให้กำลังใจ และปลอบใจเรา   จงกล้าหาญ อดทน และภาวนาด้วยความเชื่อ” ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

                                                                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
                                                                                                                         จาก Aleteia, Claudio de Castro 14/05/23