พ่อเดินทางมาถึงกรุงโรม เพื่อร่วมสมัชชาพระสังฆราช (ครั้งที่ 15) เรื่อง “เยาวชน ความเชื่อ  และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018

พบพระคาร์ดินัล ชาร์ลส์ โบ (เมียนมาร์) พระคาร์ดินัล มังคลาเนคุณ หริ่ง (ลาว)  และพระสังฆราชโยเซฟ  จากเมียนมาร์  เดินทางมาพร้อมกัน มาพบกันตอนลงเครื่องบิน

มีพระคาร์ดินัลจากเอเชีย 5 องค์ และรวมพระสังฆราชเอเชีย 35 องค์ครับ จำนวนพระสังฆราชตามจำนวนสังฆมณฑลครับ

ผู้ร่วมสมัชชามีจำนวน 346 องค์  มีผู้ร่วมฟัง  ผู้ช่วยสมัชชา 65 คน

พ่อมาถึงบ้านพัก  มีกระเป๋าใส่เอกสาร  ป้ายชื่อที่นั่ง และหนังสือ เครื่องมือการสมัชชา (Instrumentum Laboris) ซึ่งพระคาร์ดินัลลอเรนโซ  บัลดิสเซรี  เลขาธิการของสมัชชาพระสังฆราช ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

พระศาสนจักรสนใจเยาวชนครับ

ภาค 1 พิจารณาและฟังเยาวชนว่าเป็นอย่างไร
   • ต้องการอะไร
   • การใช้ภาษา
   • ในวัฒนธรรมทิ้งขว้าง
   • การท้าทาย
ภาค 2 เราจะเดินร่วมกับเยาวชนอย่างไร

ภาค 3 เราจะเลือกวิธีการอภิบาลและช่วยเยาวชนให้มีใจธรรมทูต
   • มีอะไรสนับสนุน
   • ต้องอาศัยชุมชนคริสตชน
   • ครอบครัว
   • พิธีกรรม
   • คำสอน
   • การก้าวเดินไป เยาวชนให้เขาพัฒนาพระพรของตน
   • ชุมชนที่เปิดต้อนรับทุกคน
   • มีหน่วยงานช่วยเอาใจใส่ คือ เยาวชนเอง  นักบวช  สมาคม ทีมทำงาน แผนอภิบาล  บ้านเณร และบ้านอบรม

ทุก 3 ปี พระศาสนจักรจัดสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ครั้งที่แล้วเรื่องครอบครัว พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  เป็นผู้รับผิดชอบก็มาเอง

ขอพี่น้องช่วยภาวนาตลอดเดือน  เพื่อสมัชชานะครับ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่มีใครเป็นอะไรระหว่างสมัชชาครับ  ขอบคุณ


พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์