คำสอน 5 นาที - หมวดแม่พระ

 

ทั่วโลกร่วมใจ  สวดสายประคำ

 

รณรงค์สวดสายประคำ

 

พระธรรมล้ำลึกแห่งการแพร่ธรรม

 

แม่พระบรรทม

 

สายประคำธรรมทูต

 

ธรรมล้ำลึกแห่งความสว่าง

 

ปีแห่งสายประคำ

 

วันอัสสัมชัญ