ชื่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย  มาจากบทร่ำวิงวอนแห่งโลเรโต  พระนางมารีย์ได้ดูแลนักบุญโยเซฟเวลาป่วยและสิ้นใจ ในพระวรสารมิได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระนาง นอกจากเรื่องที่พระนางร่วมมีส่วนในการรับสภาพมนุษย์ของพระเยซูเจ้า  อย่างไรก็ดี เราทราบเกี่ยวกับบุคลิกของพระนาง ที่อุทิศชีวิตปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกสาว  ฐานะภรรยา และฐานะมารดา พระนางมีความสัมพันธ์ดีจึงรับใช้ด้วยความรักเมตตา

นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา  บิดามารดาของแม่พระ  ดูแลอบรมเธออย่างดี  แม่พระย่อมเอาใจใส่ดูแลเวลาทั้งสองป่วยและสิ้นใจ
นักบุญโยเซฟแต่งงานกับพระนางพรหมจารี  ทั้งสองเคารพรักกัน  แม่พระย่อมดูแลโยเซฟเวลาป่วย สิ้นใจ ปลงศพ  และคิดถึงหลังจากนั้นด้วย จนเราเรียกแม่พระว่า “องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย”

ในฐานะมารดาพระเจ้า เวลาพระเยซูรับทุกข์  ทรมาน สวมมงกุฎหนาม แบกไม้กางเขน และสิ้นพระชนม์ เราสวดขอให้เราสิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์... มิใช่ฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่บรรลุความรอดพ้นในสวรรค์ด้วย

ฉะนั้นพระนางมารีย์มีความรักพิเศษต่อผู้ป่วย พระนางเลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้า  พระองค์รักษาบรรดาผู้ป่วย  ดังที่มีบรรยายในพระวรสารและกิจการอัครสาวก พระองค์ทรงทำลายบาป ความป่วยไข้ซึ่งเป็นผลของบาปกำเนิด  พระองค์ทรงตั้งศีลเจิมผู้ป่วย  เพื่อสุขภาพทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ

พระองค์ทรงสอนให้รักเพื่อนบ้าน  เราจึงรักผู้ป่วยเป็นพิเศษ ไม่ว่าเป็นคริสตชนหรือคนต่างความเชื่อ

เราจึงมีโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ค.ศ. 400 โดยฟาปิโอลา  ชาวโรม

มีโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย เด็กกำพร้า คนชรา  คนจน  เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย ที่ลูร์ด (ฝรั่งเศส)  โลเรโต (อิตาลี) ฟาติมา (โปรตุเกส)  และนักบุญคามิลโล เด แลลลิส  ได้อุทิศชีวิตเพื่อผู้ป่วย จนได้รับขนานนามว่า “องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย” เราจึงมีคณะคามิลเลียนทั้งชายและหญิง
เราจึงเรียนแบบอย่างความรักของพระเยซูเจ้าและแม่พระต่อบรรดาผู้ป่วย

“วันทามารีย์ พระมารดาพระเจ้า  โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป  บัดนี้  และเมื่อจะตาย”

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
จาก www.salvemariaregina.info