โรม 25 มิถุนายน 2013 (Zenit.org)

น่ายินดีที่มีหน่วยงานจะผลิตวีดีโอหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) เพื่ออธิบายและแบ่งปันคำสอนของความเชื่อคริสตชนในรูปแบบสื่อสมัยใหม่

โครงการนี้ Gjon Kolndrekaj and Crossin Media Group ร่วมกับสำนักพิมพ์วาติกัน พระอัครสังฆราช ซัลวาตอเร ฟิสิแชลล่า ประธานสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ ชี้แจงว่าโครงการนี้จะผลิตวีดีโอ (High Definition Quality) ความยาว 2500 นาที แบ่งออกเป็น 70 ตอนๆละ 30 นาที เนื้อหามาจากประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
 
งานชิ้นนี้แบ่งเป็น 4 ภาค ตามโครงสร้างหนังสือคำสอนพระศาสนจักร คือข้อความเชื่อ พิธีกรรม ชีวิตคริสตชน และการภาวนา แต่ละตอนจะมีภาพเกี่ยวกับ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ กีฬา ภาพยนตร์ และเพลง ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน ที่ตรงกับเนื้อหาหนังสือคำสอนนี้

วีดีโอคำสอนนี้ เนื่องจากเนื้อหามีธรรมชาติเป็นสากล จึงถ่ายทำจาก 5 ทวีป ที่แสดงออกหลากหลายความเชื่อของมนุษย์

ผู้ใดสนใจสั่งจองได้ตั้งแต่กันยายน 2013 เป็นต้นไป ผลงานชิ้นนี้จะผลิตเป็นหลายภาษา ภายในปี 2014

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

http://www.zenit.org/en/articles/catechism-made-into-video

Catechism Made Into Video
70 Episodes Present Church Teaching

Rome, June 25, 2013 (Zenit.org) | 2028 hits

The Catechism of the Catholic Church has been made into a video production in an effort to explain and share the teachings of the Christian faith in a modern-day format.

The Catechism video project was directed by Gjon Kolndrekaj and produced by CrossinMedia Group in co-edition with the Vatican Publishing House (Libreria Editrice Vaticana).

The work will be presented in Rome on Friday, at an event that will include an address from Archbishop Salvatore Fisichella, the president of the Pontifical Council for Promoting New Evangelization.

The project is comprised of 2,500 minutes of Ultra High Definition Quality video. It is divided into 70 episodes, each 30 minutes long, for the Catechism itself, and 70 ten-minute segments for the Compendium of the Catechism of the Catholic Church.

The entire work will be published in four volumes following the structure of the Catechism and Compendium, accompanied by text and images with a video.

Every episode will feature a globally renowned figure from areas ranging from culture, science, the arts, sports, movies and music, to economy and finance, who "act out" the text of the Catechism of the Catholic Church.
The Catechism of the Catholic Church video, because of the universal nature of its message, was shot in the five continents to document the many expressions of man’s faith.
  
The entire work can be booked online starting September 2013 onwards. CrossinMedia Group and the Vatican Publishing House will present the multilingual edition of the Compendium of the Catechism of the Catholic Church video in November 2013, at the end of the Year of Faith, and will publish the precious edition (4 books + video).
 
The multilingual edition of the Catechism of the Catholic Church video will be presented in 2014 and the Compendium of the Catechism of the Catholic Church video will then also be aired on international television channels.

(June 25, 2013) © Innovative Media Inc.

 

Home