จากการค้นคว้า ของ Pew Research Center  กล่าวว่า  อายุ 12-13 ปี แต่การที่พ่อแม่จะให้เด็กมีโทรศัพท์มือถือ  เป็นการตัดสินใจ ตามรายงานส่วนตัว  ขึ้นอยู่กับเด็กมีวุฒิภาวะ และความจำเป็นแตกต่างกัน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ควรพิจารณาคำถามต่อไปนี้

ทำไมเด็กต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ้าคำตอบคือ “เพราะเพื่อนๆของลูกมี” คุณควรคิดดีๆ ก่อนตัดสินใจตามรายงาน ผู้ปกครอง 6 ใน 10 คน ของเด็กอายุระหว่าง 8-12 ปี ยอมให้ลูกมีโทรศัพท์  “โดยร้อยละ  84 อ้างเพื่อความปลอดภัยของลูก และร้อยละ 73 ให้ลูกใช้ หลังกิจกรรมของโรงเรียน

หากคุณและลูก มิได้แยกจากกันหลังเวลาที่โรงเรียน  การใช้โทรศัพท์ก็ไม่จำเป็นมากเท่าไร  แต่ถ้าลูกเวลามีกิจกรรมอื่น  หรืองานอดิเรกนอกบ้าน การใช้โทรศัพท์ก็มีประโยชน์ เวลามีเรื่องฉุกเฉิน  เพื่อติดต่อกันได้สะดวก  หากคุณรู้สึกเด็กอายุน้อยเกินไปที่จะเข้าเวปไซท์  อนุญาตให้เด็กใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็พอ

ตามความเห็นของ Today’s Parent (21/3/2018) หากเราปล่อยให้เด็กใช้โทรศัพท์มากเกินไป จะทำให้ ติด  และจะทำให้กิจกรรมที่เคยทำร่วมกันเมื่อก่อนนี้เสียไป  เพราะการใช้โทรศัพท์

Judy Arnall  ผู้เขียนหนังสือ Parenting  with  Patience (การเลี้ยงลูกต้องอดทน)เห็นว่าอายุ 10 ปี  ผู้ปกครองถึงซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูก  และมีข้อแนะนำ คือ

1. แคนาดาขอแนะนำให้เด็ก อายุระหว่าง 2-5  ปีใช้โทรศัพท์วันละไม่เกิน 60 นาที (หากอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ไม่แนะนำให้ใช้)  ขณะที่สหรัฐแนะนำให้เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปจึงใช้ได้  เพราะมันทำลายการพัฒนาของสมอง ยิ่งเมื่อติดโทรศัพท์เกินไป เด็กไม่ยอมนอน  ไม่ทานอาหาร  ไม่ออกกำลังกาย  ที่ทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งจำเป็นมากกว่า  และมีความหมายในชีวิต

2. ทักษะชีวิตสังคม เด็กๆควรพบปะแบบหน้าต่อหน้า  มองดวงตาของคน เพื่อเขาจะเรียนพัฒนาความเห็นใจ และอ่านการแสดงออกทางใบหน้า  ซึ่งทำให้เด็กอื่นมีความสุข  หรือ ทุกข์

3. อายุ 7-9 ปี ตามการรายงาน ปี 2014  ไม่ควรให้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือหากผู้ปกครองเห็นว่าจำเป็น เวลาเด็กออกนอกบ้าน ก็ไม่ต้องให้ใช้อินเตอร์เนท  สตีฟ  จ๊อบส์  ได้กำหนดการใช้เทคโนโลยี่แก่ลูก  ห้ามใช้ไอแพด  บิลเกตส์  ไม่ยอมให้ลูกมีโทรศัพท์ จนกว่าอายุ 14 ปี
 
4. เด็กๆอายุนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องการโพส สิ่งออนไลน์ เพราะทักษะการคิดวิจารณ์จะเริ่มตอนอายุ 13 ปี  การบูลลี่พาลทางไซเบอร์  จะเพิ่มความเครียดในชีวิต ซึ่งเด็กวัยนี้ยังไม่เหมาะสม

5. การดูจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ  ประเทศแคนาดาเคยบอกว่า เด็กอายุ 5-11 ปี ผู้ปกครองควรกำหนดเวลา  วันละไม่เกิน  2 ชั่วโมง

6. อายุ 10-12 ปี ผู้ปกครองไม่ควรให้ลูกใช้อินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์   ควรให้ใช้โทรศัพท์หาผู้ปกครองก็เพียงพอ มิฉะนั้น ผลเสียตามมา  คือนิสัยไม่ดี  เช่นรับประทานอาหารขยะ นายแพทย์ เชง กล่าวว่า เราเห็นคนไข้มาที่คลินิกรักษาโรคอ้วนสิ่งแรกที่เราพยายาม คือ ให้พวกเขาใช้โทรศัพท์น้อยลง วัยรุ่นติดวีดีโอเกม  เด็กกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านจนเข้านอน อยู่กับโทรศัพท์  พวกเขาไม่มีเพื่อน น้ำหนักมากเกินไป  และสายตาเสีย

อาร์โนล  แนะนำว่า “ ผู้ปกครองควรมีข้อตกลงกับลูกที่ไม่ลงโทษ และเคารพ” เพื่อการใช้โทรศัพท์อย่างมีประโยชน์ และปลอดภัย วัยรุ่นที่ติดเทคโนโลยีจะเป็นทุกข์เพราะความเครียด ความกังวล  และความคิดฆ่าตัวตาย

เรายอมให้เด็กอายุ 12 ขวบ ขับรถยนต์ไหม  ไม่...ทำไม  เพราะว่ามันอันตราย  แต่เรายอมให้เด็กอายุ 12 มีโทรศัพท์มือถือ  การใช้โทรศัพท์อย่างไม่เหมาะสม มันอันตรายมากกว่าการขับรถยนต์ 

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  สรุป
14/3/2021
จาก  Stacey Stein  www.todaysparent.com (21/3/2018)