ในระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัล วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศว่า จะมีการสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 (พระนามเดิมคือ ยอห์น บัปติสตา มอนตีนี่) พระอัครสังฆราชออสการ์  โรเมโร และผู้ตั้งคณะนักบวชชายหญิง รวม 6 องค์ เป็นนักบุญในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ในระหว่างสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ  และการไตร่ตรองกระแสเรียก” (3-28 ตุลาคม) ที่กรุงโรม

ยังมีพระสงฆ์อิตาเลี่ยน 2 องค์ และซิสเตอร์ชาวยุโรป 2 องค์ คือ
1.คุณพ่อฟรังซิสโก  สปิเนลลี่ จากแคว้นลอมบาร์เดีย (ภาคเหนือของอิตาลี)  ผู้ตั้งสถาบันซิสเตอร์ Adorers of the Blessed Sacrament
2.คุณพ่อวินเซนโซ โรมาโน จากแคว้นคัมปาเนีย (ตอนใต้ของอิตาลี)
3.ซิสเตอร์มารีย์ แคเธอรีน กัสเปอร์ ชาวเยอรมัน ผู้ตั้งคณะ The Poor Handmaids of Jesus Christ
4.ซิสเตอร์นาซาเรีย อิ๊กญาเซีย แห่งนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซูเจ้า  ชาวสเปน ผู้ตั้งคณะ Missionary Crusaders of the Church

ความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา
ในประวัติศาสตร์เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ปลายปี 1500 สันตะสำนักมีการปกครองรวมศูนย์กลาง  และกำหนดกระบวนการแต่งตั้งนักบุญ มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นนักบุญน้อยมาก แตกต่างจากในหกศตวรรษแรก  ที่ผู้สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร เป็นประเพณีได้รับการเคารพเป็นนักบุญ จนถึงสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ผู้ยิ่งใหญ่  (ค.ศ. 540-604) ได้ตั้งกฎเกณฑ์รูปแบบพระสังฆราช

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 (ค.ศ. 1876-1958) ได้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 10 เป็นบุญราศี (ค.ศ. 1951) และเป็นนักบุญ (ค.ศ. 1954) และสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 11 เป็นบุญราศี (ค.ศ. 1956)

ในสมัยสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ. 1963-1965) ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง  สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ได้ตัดสินใจเริ่มการพิจารณาสถาปนานักบุญ จึงมีการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 และยอห์น ที่ 23 เป็นบุญราศี ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2000 และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011

สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 และยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ ในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2014 และ 6 เดือนต่อมาสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 เป็นบุญราศี วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014

ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรสอนว่า การเป็นคริสตชน เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์  นักบวช  และฆราวาสทั้งชาย หญิง เหมือนกัน ต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นว่า รากแห่งความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน คือ เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า

จาก L’Osservatore Romano ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 21 (25 พฤษภาคม ค.ศ. 2018) หน้า 1,12.