พระศาสนจักรหวังว่าการริเริ่มนี้จะช่วยผู้ติดยาให้รอ ดปลอดภัยจากกลุ่มศาลเตี้ย

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ  ตาเกล แห่งมะนิลา (ฟิลิปปินส์) กล่าวว่า อัครสังฆมณฑลจะช่วยครอบครัวและชุมชนที่ติดยาเสพติด

พระคาร์ดินัลได้ต้อนรับผู้ติดยาเสพติดที่ตอบรับรัฐ บาลฟิลิปปินส์ให้ยอมมาร่วมโครงการบำบัด  ที่พระศาสนจักรรับผิดชอบช่วยเหลือ

พระคาร์ดินัลกล่าวเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2016 “เราขอต้อนรับพวกท่านด้วยจริงใจ และอธิษฐานขอให้ท่านสุภาพยอมตัดสินใจมารับชีวิตใหม่ให้พระเจ้า อวยพร  เราอยู่ที่นี่ เรารักพี่น้อง  อย่าเสียเวลาอีก มันสำคัญ เราจะคุ้มครองและเลี้ยงดู เราจะช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อนบ้านด้วย อัครสังฆมณฑลจะจัดโครงการอบรมทักษะอาชีพสำหรับทุกคนให้ใช้ท ักษะและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้”

คุณพ่อโรแบร์โต เดลาครูซ ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ กล่าวว่า “โครงการจะช่วยผู้ฟื้นฟูมิให้โดดเดี่ยวในการเดินทางนี้  เราจะช่วยบำบัดด้วย ความช่วยเหลือของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ชุมชนจนๆ  ชนบทที่ขาดแคลนการเอาใจใส่สุขภาพ จะมีศูนย์บำบัดผู้ติดยาเป็นอันดับแรก”

คุณพ่อโทนี่  นาวาแรตเต้  ผู้ได้ริเริ่มการบำบัดในเขตวัดซาน ร็อค แห่งมะนิลา เมื่อวันที่ 13 กันยายน กล่าวว่า “นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีส ำหรับอัครสังฆมณฑลที่สนใจปัญหายาเสพติดผิดกฎหมาย พระศาสนจักรไม่ได้สนใจมาก่อน  เราไม่ได้เป็นเพื่อนของเขาเหล่านี้ เราจึงต้องพยายามในปัจจุบัน เต็มความสามารถ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน”

นาร์ดี ซาบีโน โฆษกของงานนี้  แสดงความหวังว่า “ความพยายามของพระศาสนจักรจะช่วยผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ปลอดภัยจากศาลเตี้ย อย่างน้อยเชื่อกันว่ามี 3,140 คน ถูกฆ่าตั้งแต่มีการเริ่มปราบปราม  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม”

ในประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์บำบัดทั้งของรัฐและเอกชนประมาณ 50 แห่งเท่านั้น สามารถรับผู้ติดยาได้ไม่กี่ร้อยคน ขณะที่มี 710,961 คน  ทั้งผู้เสพและผู้ค้าได้เข้ามามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ   ถึงวันที่ 15 กันยายน

พระคาร์ดินัลตาเกลได้ขอร้องเจ้าหน้าที่ให้เคารพศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์  ได้เตือนชาวฟิลิปปินส์ให้ต่อต้านการฆ่าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แบบศาลเตี้ย พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ต่อต้านการฆ่าแบบศาลเตี้ยนี้

UCANews, 16 กันยายน ค.ศ. 2016
มาร์ค  ซาลูเดส เขียน
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
19 กันยายน ค.ศ. 2016