ในการยอมรับผิดจะไม่เกิดปัญหา ถ้าเรายอมรับด้วยจริงใจ ไม่ถูกบังคับ การขอโทษแบบไม่จริงใจจะไม่เกิดผลดี  และแสดงว่าคุณยังไม่รับผิดชอบ

การยอมรับผิดแบบที่ดีมี 7A

ถ้าคุณต้องการสร้างสันติภาพจริงๆ ต้องขอพระเจ้าให้ทรงช่วย  อย่างสุภาพ  ยอมรับความผิดของคุณ

1.
Address ถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง  การสารภาพแท้  คุณต้องยอมรับความผิดกับทุกคน  ไม่ว่าเป็ นบาปที่ผิดต่อคนเดียว หรือบาปกับหลายคน ยอมรับผิดต่อคนที่ได้รับผลกระทบและเห็นเหตุการณ์ด้วย

2.
Avoid หลีกเลี่ยงคำว่า ถ้า  แต่ อาจจะ เพราะมันหมายความว่าคุณยังไม่รู้ว่าได้ทำผิด  มันแสดงออกว่าคุณยังไม่เสียใจจริงๆ เวลายอมรับผิด “แต่”... มันจะไม่ถึงการคืนดีจริงๆ

3.
Admit ยอมรับอย่างเจาะจง ยิ่งคุณบอกข้อมูลมากเวลาสารภาพผิด คุณจะได้รับการตอบสน องแง่บวกยิ่งขึ้น การยอมรับแบบเจาะจงช่วยให้ผู้อื่นมั่นใจว่าคุณจริงใจ เป็นเครื่องหมายที่เขาจะให้อภัยง่ายขึ้น นอกนั้นการยอมรับแบบเจาะจงช่วยคุณให้รู้ว่าเป็นกิจการใด  คำพูดใด หรือทัศนคติที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง

4.
Acknowledge รับรู้ว่าเจ็บ  ถ้าคุณต้องการให้ใครตอบรับการขออภัยของคุณ  ต้องทำให้เขาร ู้ว่าคุณรู้ตัวว่าเป็นต้นเหตุของการเจ็บปวดนั้น  รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น  ที่คำพูดหรือกิจการของคุณเป็นต้นเหตุ ถ้าคุณไม่แน่ใจก็ควรถาม

5.
Accept ยอมรับผลที่ตามมา  การยอมรับโทษที่ควรรับ เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงว่าคุณเสียใจจริง  คุณอาจต้องแก้ไขคำนินทาที่คุณพูดไป ห รือต้องทำงานพิเศษเพื่อชำระค่าเสียหาย

6.
Alter เปลี่ยนแปลงความประพฤติ  คุณมิได้เสียใจจริงๆ ถ้าคุณไม่พยายามเลิกทำผิดซ้ำอีก  บางทีต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ตั้งใจ อะไร เขียนเป้าหมายให้ชัดเจนและวัดผลได้

7.
Ask ขอโทษ (และขอเวลา)  ถ้าคุณบอกขั้นตอนเหล่านี้กับบุคคลที่คุณทำผิด หลายคนคงเต็มใจให้อภัย  แต่ถ้าเขายังไม่แสดงออกว่าให้อภ ัย คุณต้องขอ เช่นกล่าวว่า “คุณให้อภัยผมไหมครับ” บางคนยังไม่ตอบ คุณต้องให้เวลาเขา  การคืนดีไม่เกิดขึ้นทันที  คุณอย่ากดดัน

แปลจาก Resolving  Everyday Conflict   หน้า 74-79.
โดย  Ken Sande  และ Kevin  Johnson