เป็นที่น่ายินดีว่าพระศาสนจักรคาทอลิกได้รับรองกรณีมรณสักขี 17 องค์แห่งลาว มีครูคำสอน 2 องค์ คือ  โยเซฟ อุทัย  พงศ์ภูมิ (ค.ศ. 1933-1961) และลูกา  ใส (ค.ศ. 1938-1970)  จะมีพิธีฉลองในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016  ท ี่เวียงจันทน์    พระคาร์ดินัล Orlando  Quevedo, OMI  จากฟิลิปปินส์ เป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา

ครูคำสอนโยเซฟ  อุทัย พงศ์ภูมิ (พวงพุน)
โยเซฟ  อุทัย พงศ์ภูมิ เกิดวันคริสต์มาส ค.ศ. 1933 ที่บ้านคำเกิ้ม หมู่บ้านภาคอีสานใกล้แม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม  ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ปัจจุบัน เป็นลูกคนที่ 10 ในครอบครัวคริสตชนที่ศรัทธา

อุทัยอายุ 7 ขวบ  เมื่อเกิดการเบียดเบียนในประเทศ  ไม่มีพระสงฆ์ในหมู่บ้าน  และต่อมาทั้งจังหวัด เปาโล  ครัว  บิดาของอุทัยเป็นครูคำสอน  จึงรับผิดชอบวัด
เมื่อการเบียดเบียนและสงครามสิ้นสุด โยเซฟ  อุทัย อายุ 12 ปี สมัครเป็นเณร จึงถูกส่งไปบ้านเณรเล็กบางนกแขวก (ราชบุรี)  หลังจากนั้น 6 ปี  อุทัยได้กลับม าที่บ้านคำเกิ้ม  แม่และบรรดาพี่ทุกคนเสียชีวิต  อุทัยจึงต้องดูแลบิดาและน้องชายน้องสาว 4 คน ซึ่งยังเล็กๆ

อุทัยเป็นหนุ่มอายุ 19 ปี รูปร่างหน้าตาดี  เขาได้แต่งงานกับมารีอา  คำตัน อา ยุ 25 ปี เพียงปีเดียวภรรยาเสียชีวิตขณะกำลังคลอดลูก  และลูกสาวมีอายุเพียง 3 เดือนต่อมาก็จากไป

อุทัยเข้าใจว่าเหตุการณ์น่าเศร้าเสียใจนี้ เป็นเครื่องหมายกระแสเรียก  เขาจึงอ อกจากหมู่บ้าน  และอุทิศตนกับพระสังฆราชท่าแร่ ด้วยการเป็นครูคำสอนเต็มเวลา  เมื่อคุณพ่อเตโนด์ MEP เจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มาเยี่ยม เขาจึงได้ตัดสินใจติดตามคุณพ่อไปทำพันธกิจที่ท่าแขกในลาว

เพราะเหตุที่ได้ผ่านการทดลองหลายครั้ง อุทัยจึงมีประสบการณ์ได้เป็นครูคำสอนในหมู่บ้านป่งกิ่ว จังหวัดคำม่วน  ชาวบ้านทุกคนจึงชื่นชอบเขา ครูอุทัยมีหน้าที่อบรมครูคำสอนหนุ่มสาว  คุณพ่อเตโนด์ไว้วางใจเขาให้รับผิดชอบหน้าที่อภิ บาลหลายประการ

ปี ค.ศ. 1960 โยเซฟ  อุทัย ได้ติดตามคุณพ่อเตโนด์ไปเขตมิสชั่นใหม่ ในจัง หวัดสุวรรณเขต  พื้นที่กว้างที่ยังไม่มีคาทอลิก  ทั้งสองได้เปิดหนทางใหม่สำหรับข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า  พระผู้ไถ่ปวงชน  ทั้งสองได้ร่ว มชะตากรรมสุดท้ายด้วยกัน คือ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1961 โจรได้จับตัวทั้งสองและฆาตกรรม    ทั้งสองท่านได้ยอมเผชิญศัตรูด้วยเป็นพยานความเชื่อในพระเจ้า

ในชีวิตของโยเซฟ  อุทัย พงศ์ภูมิ เป็นครูคำสอนกล้าหาญ  หลังจากมรณกรรม  ชาวบ้านรับรู้เรื่องราว  จนปัจจุบันเป็นแบบอย่างชีวิตทั้งในการยอมตาย เป็นแรงบันดาลใจแก่เราทุกคน

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
5 กันยายน ค.ศ. 2016
http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2015/06/2012-07-Biographies-Lao-et-MEP_Martyrs.pdf