โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส


ครอบครัวเป็นพื้นฐานการอบรมที่สำคัญสำหรับการให้และการให้อภัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งหากปราศจากการให้อภัย  ก็ไม่มีความรักยืนนาน
ในบทภาวนา ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเยซูเจ้าสอนเราให้ ขอพระบิดา “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”

และตอนท้ายพระองค์ทรงยืนยันว่า “เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย  แต่ถ้าท่า นไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด  พระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกัน” (มธ 6:12, 14-15)

ไม่มีใครดำเนินชีวิตโดยไม่แสวงหาการให้อภัย  หรืออย่างน้อยไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข เป็นพิเศษในครอบครัว

เราทำผิดต่อกันทุกวัน... เพราะเราอ่อนแอและเห็นแก่ตัว  เราจึงต้องพิจารณาข้อบกพร่องนี้

ฉะนั้น เราต้องพร้อมที่จะรักษาบาดแผลนี้ที่เราเป็นต้นเหตุ  เพื่อประสานคว ามสัมพันธ์ทันทีในครอบครัว  หากเรารอนานเกินไป ทุกสิ่งจะลำบากมากขึ้น

มีวิธีการง่ายๆ เพื่อรักษาบาดแผลและหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำ คือ อย่าปล่อยให้วันนั้นผ่านไปโดยไม่ขออภัย โดยไม่คืนดีกันระหว่างสามีและภรร ยา ระหว่างผู้ปกครองกับลูกๆ  ระหว่างพี่กับน้อง ระหว่างลูกสาวและแม่สะใภ้

ถ้าเรารู้จักขอโทษทันที และให้อภัยซึ่งกันและกัน  เราก็รักษาบาดแผล  การแต่งงานก็เข้มแข็งขึ้น ครอบครัวก็เป็นบ้านที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ซึ่งสกัดการกระทบกระทั่งของความผิดทั้งเล็กและใหญ่ได้

ไม่จำเป็นต้องพูดยาว  เพราะการสัมผัสครั้งเดียวก็เพียงพอ การสัมผัสคร ั้งหนึ่งและทุกสิ่งก็จบ และเราก็เริ่มต้นใหม่ อย่าจบวันด้วยการทะเลาะขัดแย้งกัน

หากเรารู้จักดำเนินชีวิตแบบนี้ในครอบครัว  เราก็สามารถปฏิบัติเช่นนี้นอกบ้านได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด

ลูกอาจสงสัยเรื่องนี้ หลายคนแม้เป็นคริสตชนเอง  คิดว่ามันเกินไปหรือเปล่า  ใช่ มันเป็นคำพูดน่าฟัง  แต่มันเป็นไปได้ถ้าลูกนำไปปฏิบัติ
แต่ขอบคุณพระเจ้า ที่ไม่ใช่แค่คำพูด

มันจริงที่ในการได้รับอภัยจากพระเจ้า  เราก็สามารถให้อภัยผู้อื่น นี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูเจ้าสอนเราให้สวดบทข้าแต่พระบิดา ทุกวัน  จึงเป็ นเรื่องสำคัญที่ครอบครัวรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน  ในสังคมก็จะดีขึ้น การให้อภัยมิใช่ช่วยครอบครัวไม่ให้แตกแยกเท่านั้น  ยังช่วยสังคมให้มีน้ำใจต่อกันและโหดร้ายน้อยลง

ครอบครัวที่รัก พระศาสนจักรอยู่เคียงข้างท่าน เพื่อช่วยสร้างบ้านบนศิลาที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึง...

ถ้าท่านสามารถปฏิบัติความสุขแท ้  เรียนและสอนที่จะให้อภัยกันและกัน  เป็นพยานถึงพลังฟื้นฟูที่เราได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า จะทำให้ครอบครัวใหญ่ของพระศาสนจักรเจริญเติบโตขึ้น  สังคมน่าอยู่ขึ้น... ให้เราภาวนาเพื่อครอบครัวมีประสบการณ์การคืนดีกัน

จัตุรัสนักบุญเปโตร 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015