ในเทศกาลปัสกาวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา  ผมได้รับเชิญจากพระสังฆราชหลุยจี เบรสซาน  อัครสังฆมณฑลเตรนโต  ประเทศอิตาลี  ให้ไปประชุมที่เมืองอาควีเลย่า ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ใกล้เมืองเวนิซ)  ประเทศอิตาลี  ในวันที่ 13-15  เมษายน  2012 หัวข้อ  การเป็นประจักษ์พยานของพระคริสต์ในการฟัง

        ในด้านประวัติศาสตร์  เมืองนี้เก่าแก่ในสมัยโรมัน  คือประมาณ 180  ก่อน  ค.ศ.  ปลายศตวรรษที่ 4  เมืองนี้เป็นเหนึ่งในเก้าเมืองใหญ่ ในโลก (สมัยนั้น) เช่น คอนสตันติโนเปิล  คาร์เทจ อันติโอค อเล็กซานเดรีย  ฯลฯ อาสนวิหารของอาควีเลย่าถูกสร้างในสมัยศตวรรษที่  11

        สังฆมณฑลเชียงใหม่มีพระสงฆ์ 6 องค์ที่มาจากตรีเวเนโต  (Triveneto)  ซึ่งหมายถึง 15 สังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศอิตาลี  เช่น  ปาดัว เวโรนา วีเชนซ่า เบลลูโน่ เตรนโต เวเนเซีย ฯลฯ พระสงฆ์ทั้ง  6 องค์ที่ทำงานในสังฆมณ ฑลเชียงใหม่  เริ่มตั้งแต่สมัยพระสังฆราชสังวาลย์  ศุระศรางค์  คือ  คุณพ่อปีเอโตร เมลอตตอ  คุณพ่อบรูโน รอสซี่ คุณพ่อยูเซปเป้ แบร์ตี คุณพ่ออัตติลีโอ  เด  บัตติสตี  คุณพ่อบรูโน ซอปเป นซา  และคุณพ่อราฟาแอล  ซานโดน่า

        การประชุมครั้งแรกถูกจัดเมื่อ 22 ปีที่แล้ว (ค.ศ. 1990) ส ำหรับครั้งนี้บรรดาพระสังฆราชตรีเวเนโตได้เขียนจดหมาย  (9  มี.ค. 2012) ตอนหนึ่งกล่าวว่า “เรื่องราวของเราและประสบการณ์ฝ่ายจิตของเรา  ออกมาเป็นความจริงแบบภาพโมซาอิก ที่พระศ าสนจักรได้ร่วมก้าวเดิน “ในการฟังพระจิตเจ้า” เราตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่เราประสบ  เพื่อฟื้นฟูความเชื่อที่มีชีวิตชีวาในพระเยซูคริสตเจ้า และผลที่ตามมาคือการฟื้นฟูชีวิตอภิบาล เปิดสู่การประกาศข่าวดีแบบใหม่”

         มีผู้ร่วมการประชุมประมาณ 580  คน  แบ่งเป็น  30  กลุ่ม หัวข้อการประชุมแบ่งเป็น  10  หัวข้อ  หัวข้อหนึ่งมี 3  กลุ่มศึกษา

  1) การประกาศข่าวดีแบบใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี

     1. สถานการณ์ด้านศาสนาในปัจจุบัน
     2. การอบรมคริสตชนให้มีความเชื่อแบบผู้ใหญ่
     3. ในความสัมพันธ์กับ “เยาวชนคนรุ่นใหม่”
     4. สภาพจริงของครอบครัวในปัจจุบันและงานเรื่องการศึกษา
     5. ความร่วมมือรับผิดชอบของพระศาสนจักรในด้านอภิบาลและศาสนบริการ

        2) ในการเสวนากับวัฒนธรรม

           6. วัฒนธรรมในการเสวนา  และการเป็นประจักษ์พยานแบบคริสตชน
           7. การต้อนรับผู้อพยพและการพบปะกับวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ

        3) งานเพื่อความดีส่วนรวม

             8. การส่งเสริมความดีส่วนรวม และงานกับบ้านเมือง
             9. การช่วยเหลือคนยากจน  และการเป็นประจักษ์พยานแห่งเมตตารัก
           10. การใช้ทรัพยากรในชุมชนคริสตชนและช่วยเหลือกัน

         ผมได้รับเอกสารคำถามให้ไตร่ตรองก่อนประชุม ในแต่ละประเด็นน่าสนใจ  เช่น  หัวข้อเพื่อพัฒนาการประกาศข่าวดีสำหรับเยาวชน
มีกล่าวถึงท่าทีและแนวทางจะส่งเสริมกลุ่มเยาวชนให้กระตือรือร้นในชุมชน  การพบปะเยาวชนระหว่างวัดต่างๆ  คำสอนเยาวชน ส่งเสริมกระ
แสเรียก  กีฬา  ละคร  การริเริ่มด้านสังคม การสร้างผู้อบรม  ครูคำสอน  การสอนศาสนาในโรงเรียน การจัดสมัชชาสำหรับเยาวชน

         ขอบคุณคุณพ่อปีเอโตร  เมลอตตอ และคุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี ผู้เป็นไกด์นำทางและล่ามของผมในครั้งนี้ ทำให้ผมสัมผัส
“พระเมตตา” ยิ่งขึ้นแก่สังฆมณฑลของเรา
 

        พ่อเดินทางมาประชุมที่อาควีเลยา ออกเดินทางจากประเทศไทยเช้าตรู่วันที่ 11 เมษายน สายการบินการ์ตาร์ แวะที่เมืองโดฮา ถึงสนามบินเวนิส   พบแม่ของคุณพ่ออัตตีลีโอมาต้อนรับ   พ่อปิเอโตร เมลอตตอ  และพ่ออัตตีลีโอ เดบัปตีสตี   พาพ่อไปนั่งรถไฟไปเวนิส เมสเตร พบคุณพ่อเปาโล   ผู้รับผิดชอบศูนย์ธรรมทูตของเวนิส  ค้างที่วัดของพ่อเปาโลสองคืน

        วันพฤหัสที่12 เมษายน เราไปถีง พบครูคำสอน 4-5 คน จึงทราบว่าคุณพ่อพบครูคำสอนสัปดาห์ละครั้ง เราถวายมิสซาเวลาหกโมง ต่อด้วยทำว้ตรเย็นพร้อมกันกับสัตบุรุษ ซึงมีเป็นประจำ

        เวลาสองทุ่ม พบเยาวชนผู้ใหญ่ประมาณ 15-18 คน เป็นกลุ่มธรรมทูตตามถนน (evangelizer at street) พยาพยามชวนเยาวซนเข้าวัดสวด  เฝ้าศีลมหาสนิท   เย็นวันพฤหัส-วันศุกร์ ที่วัดนักบุญมารีอา กอแรตตี  ยิ่งก่อนวันพุธรับเถ้า(คาร์นีวาล) เขาไปเเพร่ธรรมเป็นพิเศษ  น่าทึ่งจริงๆ

        วันศุกร์ที่ 13 เมษายน   ตอนเช้าเราเดินทางไปอาควีเลยา-กราโด  ประมาณสองชั่วโมงก็ถึงโรงแรมซาวอย ที่สมาชิกจากสังฆมณทลปาดัวพักที่นี่  ขอบอกกำหนดการให้ทราบ 15.15 น. พิธีเปิด โดยพระอัครสังฆราชดิโน เด อันโตนีโอแห่งกอรีเซีย และนายอำเภอ

        15.45 น. วจนพิธีกรรมเปิด 16.45 ภาพระลึกถึงการประชุมครั้งแรก ค.ศ. 1990  17.00 น. พระสังฆราช อันโตนีโอ มัตตีอัสโซ แห่งปาดัว กล่าวประวัติความเป็นมา   19.00 น. ทำวัตรเย็น พระอัครสังฆราช หลุยส์จิ เบรสซัน แห่งเตรนโต เป็นประธาน ท่านเคยเป็นสมณทูตที่ประเทศไทย  20.00 o. อาหารเย็นที่โรงแรม  21.30-23.00 น. รายการสด เทเรเคียร่า  21.00-23.00 น. มีนมัสการศีลมหาสนิทตามสมัคร 

        วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 8.30 น.  มิสซาที่มหาวิหารแห่งกราโด พระสังฆราชดิโน เด อันโตนีโอ แห่งกอรรีเซียเป็นประธาน  10.15-12.30 น. แบ่งกลุ่ม 30 กลุ่ม แยกไปตามโรงแรมต่างๆ ตอนบ่าย 15.30-18.15 น. งานกลุ่มเดิมต่อ  19.00 น. ทำวัตรเย็นในมหาวิหารกราโด  พระคาร์ดินัล ฟรังเชสโก มอราเลีย อัยก(Patriarch)  แห่งเวนิสเป็นประธาน  20.00 น. อาหารคำ่ 21.30  สวดสายประคำ

        วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 8.45 น. ทำวัตรเช้าที่หอประชุม พระสังฆราชอันเดรอา บรูโน มัซโซคาโต แห่งอูดิเนเป็นประธาน
9.30 น. รายงานกลุ่มในที่ประชุมรวม  สรุป  ประกาศสารถึงสัตบุรุษ โดยพระอัครสังฆราช ดีโน เด อันโตนีี ประธานส๓าพระสังฆราชตรีเวเนโต    12.00 น. อาหารเที่ยงที่โรงแรม   14.00 น. เดินทางไปมหาวิหารอาควีเลย่า     15.30 น. พิธีมิสซา พระคาร์ดินัล อันเยโล บาญาสโก ประธานสภาพระสังฆราชอิตาลี เป็นประธาน มีคริสตชนใหม่ของ 15 สังฆมณทล และสัตบุรุษร่วมพิธี
 

รายงานโดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

Home