เคียร่า  ลูบิค ผู้ตั้งคณะโฟโคลาเร ได้ริเริ่มขบวนการเยาวชนคนรุ่นใหม่  (Gen Movement)  45 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1967 ในช่วงเวลานั้นมี เยาวชนประท้วงเพราะปัญหาการเมืองและสังคม  ขบวนการเยาวชนคนรุ่น ใหม่  (New  Generation) เสนอให้เยาวชนรวมพลังปฏิวัติแบบสันติ  เพื่อ เปลี่ยนหัวใจสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น  แตกต่างจากเดิม  ฟื้นฟูโครงสร้าง   และนำชีวิตคุณค่าพระวรสารสู่สังคม

ระหว่างวันที่  31  สิงหาคม ถึง  2 กันยายน  2012  คณะโฟโคลาเรจัด  งานชุมนุมเยาวชนนานาชาติ  (International  Genfest)  ครั้งที่ 9  ที่นคร  บูดาเปส  ประเทศฮังการี หัวข้องานคือ ให้เราสร้างสะพาน (Let’s Bridge)  หมายความถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงต่อกัน

หลายปีที่ผ่านมาสมาชิกคณะโฟโคลาเร พยายามจัดกิจกรรมเสริมสร้าง   อุดมการณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ในบรรดาเยาวชนนิกายและศาสนาต่างๆ เยาวชนบางคนมาจากประเทศที่มีความขัดแย้ง เช่น อิสราเอล ปาเลสไตน์  อิรัค ฯลฯ  ปัจจุบันพวกเขาพยายามอุทิศตนเพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

ปัจจุบัน สมาชิกเยาวชนราว  18,000 คน กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่ว โลก  พวกเขาเป็นผู้นำเยาวชน เพื่อขบวนการโลกที่รวมกันเป็นหนึ่ง (United  World Movement)  พวกเขาพยายามประสานรอยร้าว สู่ความ  เป็นพี่น้องกัน  พยายามจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความคิดเห็นสาธารณะ และ ให้คำตอบต่อความไม่เสมอภาคทางสังคมในประเทศของตน บรรดาเยาวชนที่เคยร่วมงานเมื่อ  30-40 ปีก่อน  ปัจจุบันบางคนเป็นนักเขียน ผู้จัดการ  ธนาคาร นักพูด นักธุรกิจ  ศิลปิน  แต่งงานมีครอบครัว นักกิจกรรมสังคม  พวกเขาพยายามเริ่มโครงการสังคม  ช่วยเหลือครอบครัวยากจน  นี่เป็นผลของการปฏิวัติแบบสันติของสตรีชาวอิตาเลียนคนหนึ่ง  ที่อยู่ในยุคสงคราม เย็น เมื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลงใหลแนวคิดของเมาเจอตุง เยาวชนหลายคนสนใจยาเสพติด และดนตรีร็อค

ขบวนการนี้ได้ช่วยเยาวชนหลายคนให้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ เช่น บุญราศีเคียร่า บาดาโน, อัลแบร์โต มิเกลอตติ, คาร์โล  กรีโซเลีย, มารีอา ออร์โซล่า  บูสโซนา อีกทั้งมีพระสงฆ์  นักบวช  และฆราวาสอุทิศตน  ได้รับอิทธิพลอุดมคติของเคียร่า ลูบิค  คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์  โดยอาศัยชีวิตจิตแห่งความเป็นหนึ่ง ในขณะเดียวกัน  จิตใจตามพระวรสารส่งผลให้เกิดนวตกรรมใหม่ ทางเศรษฐ กิจ  ตัวอย่างเช่น  โปรเจคในประเทศบราซิล  ปี  1991 ช่วยสร้างสะพานลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน  โดยอาศัย วัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์และการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกัน

หัวข้องาน “ให้เราสร้างสะพาน” สำหรับงานชุมนุมเยาวชนนานาชาติครั้งนี้  พยายามสนใจความปรารถนายิ่งใหญ่ของ  เยาวชน ให้แบ่งปัน ทำให้บทภาวนาของพระคริสตเจ้า  เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รวมกันเป็นหนึ่ง  (ยน 17:21) ดูอาจเป็นอุดมคติเพ้อฝัน แต่บรรดาเยาวชนในยุค  30-40 ปีที่ผ่านมา  และเยาวชนคนรุ่นใหม่ยุคนี้ได้พิสูจน์ว่า  เป็นไปได้ เป็นจริง ได้ในปัจจุบัน ฝันนี้เป็นจริงได้  โดยทุกคนต้องออกแรง    พยายามแม้จะเสี่ยง ก็เพื่ออนาคตที่ดีของมนุษยชาติ
แปลจาก New  City – ฉบับมีนาคม 2012 หน้า 3.

ประวัติของเจนเฟส
1973 ที่ลอบเปียโน เมืองฟลอเรนซ์  อิตาลี  เยาวชน  8,000 คนจากยุโรป
1975 ที่กรุงโรม อิตาลี เยาวชน 20,000 คน
1980 ที่กรุงโรม อิตาลี เยาวชน 40,000 คน
1985 ที่กรุงโรม กำเนิดเยาวชนเพื่อโลกที่เป็นหนึ่ง
1987 เยาวชน 120,000 คน จาก  40 ประเทศ
1990 ที่กรุงโรม
1993 เยาวชน 130,000 คน
1995 กรุงโรม
2000 ที่กรุงโรม เป็นส่วนหนึ่งของงานชุมนุมเยาวชนโลก

Home