จากวาติกัน  28 ธันวาคม 2016

พี่น้องที่รัก  วันนี้ฉลองทารกผู้วิมล.........พ่อรู้สึกต้องเขียนถึงท่าน......เราได้ยินข่าวดีคริสต์มาสทุกปีในฐานะผู้อภิบาล พระเจ้าทรงเรียกเราให้ช่วยส่งเสริมความยินดีแก่บรรดาสัตบุรุษ เราต้องปกป้องความยินดีนี้  พ่อขอเราอย่าปล่อยให้ใครขโมยความยินดีนี้....จากโลกรอบตัวเรา  จนขาดความหวัง (เทียบ ความปิติยินดีแห่งพระวรสาร 83 )

วันคริสต์มาสก็มีน้ำตา  ไม่ว่าเราชอบหรือไม่ ผู้นิพนธ์พระวรสารมิได้ปกปิดข้อเท็จจริงแก่เรา มิได้ปกปิดการท้าทาย  และความอยุติธรรมในสมัยนั้นพร้อมกับการบังเกิดของบุตรพระเจ้า  ก็มีเรื่องเศร้า ที่บรรดาคุณแม่ต้องเสียใจกับการจากไปของลูกๆ เพราะกษัตริย์เฮโรด กระหายอำนาจ

ในปัจจุบัน เราได้ยินเสียงร้องเจ็บปวด  ซึ่งเราไม่ปรารถนา หรือไม่สามารถเพิกเฉย หรือเงียบได้ ในสังคมโลก พ่อหนักใจ  ที่ยังได้ยินเสียงร่ำไห้ของบรรดาคุณแม่มากมาย หลายครอบครัว ที่บรรดาลูกๆเสียชีวิต

เมื่อไตร่ตรองการบังเกิดของพระเยซู  ก็หมายถึงการไตร่ตรองเสียงร้องเจ็บปวด  จงเปิดหูเปิดตาต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเรา ฟังความเจ็บปวดของเพื่อนบ้าน เป็นพิเศษบรรดาเด็ก...  คิดถึงเรื่องคริสต์มาสพ่อคิดถึงพลังสร้างสรรค์ของข่าวดีที่พระเยซูเจ้าต้องการมอบให้เรา  การทดลองมีจริง

เราสามารถพบความยินดีแบบคริสตชน โดยหันหลังกับข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้หรือ...เราจะเพิกเฉยเสียงร้องของพี่น้องชายหญิง   เสียงร้องของเด็กๆได้หรือ

นักบุญโยแซฟ เป็นองค์แรกที่ปกป้องความยินดีแห่งความรอดพ้น....ท่านได้ฟังสียงของพระเจ้า และปฏิบัติพันธกิจที่พระบิดามอบให้

บรรดาผู้อภิบาลปัจจุบัน ต้องใส่ใจ  อย่าทำเป็นหูหนวกต่อเสียงของพระเจ้า  จงรู้สึกไวต่อสิ่งที่กำลังเกิดกับทุกคนรอบตัวเรา....... เราต้องกล้าตอบสนอง ข้อเท็จจริงนี้ เหมือนนักบุญโยเซฟ ในสมัยของเรา ต้องกล้าปกป้องความยินดีจากบรรดาเฮโรดใหม่ๆ  กดขี่แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย การโสเภณี  และการใช้เพื่อหากำไร  สงคราม การอพยพ  เด็กๆหลายพันคนตกอยู่ในมือของหมู่โจร องค์การอาชญากรรมพ่อค้าความตาย.....เด็กๆขาดการศึกษา ไร้ที่อยู่อาศัยต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน...ขาดอาหาร... 150 ล้านคนเป็นแรงงานเด็ก

เมื่อเราได้ยินเสียงร้องแห่งความเจ็บปวด เราได้ยินเสียงร้องของพระศาสนจักร มารดาของเรา... เพราะบาปของสมาชิกบางคน พระสงฆ์บางคน ทำผิดทางเพศต่อผู้เยาว์ ทำให้เราอาย  บุคคลผู้ต้องปกป้องเด็กๆกลับทำลายศักดิ์ศรีของพวกเขา  เราเสียใจจริงๆ  เราขอโทษ... วันนี้ พ่อขอให้เรารื้อฟื้นการอุทิศตน  ว่าจะกำจัดความชั่วร้ายเหล่านี้  ขอให้เรากล้า ปกป้องชีวิตเด็กๆทุกวิถีทาง เพื่ออาชญากรรมนี้ไม่เกิดซ้ำอีก

...ความยินดีแบบคริสตชน เกิดจากการเรียกให้ปกป้องชีวิตมนุษย์  เหมือนนักบุญโยเซฟ เป็นพิเศษเด็กๆบริสุทธิ์ในสมัยของเรา..... เพื่อว่าศักดิ์ศรีของบรรดาบุตรของพระเจ้า  มิใช่ได้รับการเคารพเอาใจใส่เท่านั้น แต่ได้รับการปกป้องด้วย

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป
 5 มกราคม 2017