26 กุมภาพันธ์ 2018 (www.nypost.com)

นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เราจำเป็นต้องช่วยกันต่อสู้กับผีปีศาจ เพราะมีการเรียกร้องการขับไล่ผี มากขึ้นสามเท่า วาติกันได้ประกาศเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่าน่าจัดประชุมสักหนึ่งอาทิตย์ในการอบรมพระสงฆ์เพื่อช่วยสัตบุรุษให้พ้นจากถูกผีครอบงำ (demonic Possession)

“เมษายน 2018 มีการประชุมที่กรุงโรม จุดมุ่งหมายเพื่อไตร่ตรองและเชื่อมต่อหัวข้อที่พูดไม่ได้ และยังเป็นที่ถกเถียงกัน “ Friar Bernigno Palilla นักไล่ผีได้กล่าว

มีประมาณ 500,000 กรณี ที่ขอให้มีการไล่ผีในประเทศอิตาลี หลายคนสนใจปฏิบัติ ที่ เป็นการเปิดประตูให้ผี มาครอบงำจิตใจเรา เช่น หันไปหาหมอดู และเล่นไพ่ทำนายโชคชะตา หลายกรณีเป็นปัญหาทางจิตวิทยา และจิตวิญญาณ ก็ต้องมีการสืบไตร่ตรอง พระสงฆ์หลายองค์ไม่สนใจเรียนรู้ หรือปฏิเสธที่จะเรียนเทคนิคการไล่ผี บ่อยๆ พระสงฆ์ไม่รู้วิธีจัดการกรณีที่อยู่ต่อหน้า ฉะนั้นในการอบรมสามเณรสู่ชีวิตสงฆ์ เราต้องพูดเรื่องเหล่านี้ด้วย

ในฝรั่งเศสมีข้อเรียกร้องหาผู้ไล่ผีให้ช่วยเหลือ แต่เป็นผู้ทำการอิสระ ถือเป็นงานอาชีพ ต้องเสียเงินเป็นรายชั่วโมง (178 $ ) ขณะที่พระศาสนจักรคาทอลิกไม่สนใจให้มีการอบรมพระสงฆ์ในภาคปฏิบัติ Friar Palilla กล่าวว่า การใช้ผู้ไล่ผีสมัครเล่น เขาจะทำผิดพลาดแน่นอน

พระศาสนจักรคาทอลิกรับรู้เรื่องการไล่ผี มีในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร และอนุญาตให้ทำการได้ในพระศาสนจักร วาติกันได้สนับสนุน สมาคมนักไล่ผีนานาชาติ ( International Association of Exorcism ) ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 มีสมาชิกทั่วโลก 200 คน

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
แปลจากเรื่อง Vatican rolls out exorcism training Course วันที่ 9 สิงหาคม 2018