วันที่ 1 มกราคม  ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิ๊ก ที่ 16 ได้ประกาศหลังการภาวนาตอนเที่ยง ว่า จะมีฉลอง 25 ปี  ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอลที่ 2 ได้จัดพบปะผู้นำศาสนาภาวนาเพื่อสันติภาพ วันที่ 27 ตุลาคม 1986 ดังนั้น วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2011 จะเป็นวันไตร่ตรอง  เสวนา และภาวนาเพื่อสันติภาพ และความยุติธรรมในโลก ที่มหาวิหารนักบุญฟรันซิส อัสซีซี  โดยจะเชิญผู้นำศาสนาต่างๆ  และผู้มีน้ำใจดีมาร่วมจาริกแสวงบุญ ประมาณ 176  ท่าน  ดังต่อไปนี้

จากอินเดีย  

18 ท่าน

 

 

ศาสนาฮินดู  

5 ท่าน

ผู้ติดตาม 2 (หลานของท่านมหาตมะ คานธี)

เซน

 3 ท่าน

ซิกข์   

5  ท่าน

โซโรอัสเตอร์

1 ท่าน

บาไฮ

1  ท่าน

พุทธ

67 ท่าน

( ผู้นำศาสนาจาก  11 ประเทศ )

   ก) จากเกาหลีใต้ ศรีลังกา เมียงมาร์  เขมร  ธิเบต สิงค์โปร์ 
         จีน ไต้หวัน  ออสเตรเลีย
   ข) จากประเทศไทย และญี่ปุ่น     5  ท่าน

ขงจื้อ

1  ท่าน

(ผู้ติดตาม 2  จากเกาหลีใต้)

เต๋า

1  ท่าน

(ผู้ติดตาม 2  ท่าน)

ชินโต

17 ท่าน

 

 

ศาสนาใหญ่จากญี่ปุ่น4 นิกาย 

13 ท่าน

 

 

มุสลิม  

48 ท่าน

 

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2011

กรุงโรม

07.30  น.

ขึ้นรถไฟ

 

07.50 น.

สมเด็จพระสันตะปาปาขึ้นที่สถานีวาติกัน

อัสซีซี


 

09.45  น.


 

ถึงสถานีรถไฟ อัสซีซี
ผู้นำศาสนาขึ้นรถบัสไปยังมหาวิหารแม่พระแห่งปวงเทวารับการต้อนรับจากฯพณฯ  Domenico Sorrentino อัครสังฆมณฑลอัสซีซี พระศาสนจักรท้องถิ่น  และ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง

 

10.15  น.


 

เข้าไปในมหาวิหาร สมเด็จพระสันตะปาปาต้อนรับผู้นำศาสนาประตูทางเข้า
?+ ชมวีดีทัศน์ ระลึกถึงการพบปะและภาวนาในปี  ค.ศ. 1986
?+ ผู้นำศาสนาต่างๆ 10 ท่านกล่าวสุนทรพจน์
?+ สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวเป็นองค์สุดท้าย

 

12.30  น.

ผู้นำศาสนาจะเข้าไปใน Porziuncola… ภาวนา

 

13.00  น.

อาหารเที่ยง ณ  ห้องอาหารของอารามของมหาวิหารแม่พระแห่งปวงเทวา

 

13.45-15.30 น.

 เวลาเงียบ เพื่อไตร่ตรอง  ภาวนาส่วนตัว

 

13.45  น.

เยาวชนเดินจาริกไปยังลานหน้ามหาวิหารนักบุญฟรันซิส

 

15.45  น.

 

ผู้ร่วมงาน ขึ้นรถมินิบัสไปที่ลานหน้ามหาวิหาร นักบุญฟรันซิส
นักขับร้องโฟโคลาเร่ Gen  Verde ,Gen  Rosso ฟรังซิสกันและนักขับร้องของสังฆมณฑลขับร้อง

 

15.30  น.

สมเด็จพระสันตะปาปา และผู้นำศาสนาขึ้นรถมินิสบัส

 

16.30  น.
 

พิธีการตอน สรุป
-  พระคาร์ดินัล  Tauran  ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนากล่าว
-  รื้อฟื้นคำสัญญาเพื่อสันติภาพ
-  ผู้นำศาสนา  11  ท่านกล่าว และสมเด็จพระสันตะปาปากล่าวสุดท้าย
-  ช่วงเงียบ
-  การจุดและส่งไฟให้ผู้นำศาสนา

 

18.00  น.

เพลงสรรเสริญพระเจ้า  ของนักบุญฟรันซิส

 

19.00  น.

ขึ้นรถไฟกลับกรุงโรม

วันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  ค.ศ. 2011

 

11.30  น.

ผู้ร่วมงานเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา (ศาลาเคลเมนตีนา)

 

13.00  น.
 

รับประทานอาหารเที่ยง พระคาร์ดินัล ทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน
เลขาธิการรัฐวาติกันเป็นเจ้าภาพ ณ  หอประชุม  เปาโล ที่ 6

Home