วารสาร The Tablet via CNUA (Catholic News Update Asia ) 21 สิงหาคม 2018

พระคาร์ดินัล คริสตอฟ เชิญบอน (Christoph Schonborn) จะติดตามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสร่วมงานชุมนุมครอบครัวโลกที่นครดับลิน (ประเทศไอร์แลนด์) ได้กล่าวว่า “ครอบครัวเป็นกุญแจสำหรับพระศาสนจักร สังคม และการเมืองปัจจุบัน บรรดาเยาวชนให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก ถือว่าเป็น “เครือข่ายช่วยให้สังคมมีชีวิต ในยามยากลำบาก และเป็นรูปแบบช่วยให้สังคมประสบความสำเร็จ งานชุมนุมครอบครัว เป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตของการแต่งงาน และครอบครัวในสมัยของเรา”

พระคาร์ดินัลจะนำกลุ่มอภิปราย เรื่อง ครอบครัวในประเพณีคริสตชน และยิว พร้อมกับพระอัครสังฆราชแองกลีกันของดับลิน ไมเกิ้ล แจ็คสัน และ รับบี Zalman Lent ของชุมชนยิวในดับลิน

วันที่ 22 สิงหาคม พระคาร์ดินัล และพระสังฆราช Brendan Leahy of Limerick จะเสนอหนังสือคำสอนเล่มใหม่ ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี ชื่อ YOUCAT for Kids จัดพิมพ์ โดยสภาพระสังฆราชออสเตรีย ต้นฉบับภาษาเยอรมัน เผยแพร่วันที่ 1 สิงหาคม หนังสือคำสอนเล่มนี้มีภาพสี และเป็นลักษณะแบบ ถาม-ตอบ ที่เด็กมักถามว่า “ฉันเกิดมาทำไม” “เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง” หรือ “จะเกิดอะไรกับฉันเมื่อฉันตาย” นอกนั้น มีการอธิบายพระบัญญัติ 10 ประการ ศีลศักดิ์สิทธิ์ และคำถามว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นใคร” โดยใช้ภาษาง่ายๆ

มีรายการพิเศษหัวข้อ “เมื่อนักคิดตัวน้อยถามคำถามใหญ่ๆ” เสนอหนังสือคำสอนสำหรับเด็ก แก่ผู้ปกครอง และเด็กๆที่มาร่วมงานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

22 สิงหาคม 2018