โรเเบร์ต้า ชามปลิคอตติ (Roberta Sciamplicotti)
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2015

คุณพ่อกาเบรียล อามอร์ธ (Fr. Gabriele Amorth) เตือนว่าการขาดบิดาเปิดประตูสู่ซาตานในชีวิตลูกๆของพวกเขา

การต่อสู้กับความชั่วร้ายเริ่มต้นขึ้นในครอบครัว คุณพ่อ กาเบรียล อามอร์ธกล่าว  ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขับไล่ปีศาจชั้นแนวหน้าในอิตาลี ทุกวันนี้  สาเหตุที่หลายคนกลายเป็นคนชั่วมักเป็นเพราะคนหนุ่มสาวจำนวนมาก “ดำเนินชีวิตโดยไ ม่รู้จักความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นลูก” และด้วยเหตุนี้จึงไม่รู้ว่าการเป็นบิดาหรือมารดาที่ดีหมายความว่าอย่างไร

จากคำกล่าวของคุณพ่ออามอร์ธ คู่รักหนุ่มสาวมักจะเข้าสู่กา รแต่งงานโดยตั้งใจที่จะเป็น “เนื้อเดียว” และ  “วิญญาณเดียว”  แต่จบลงด้วยการแยกทาง  “เพราะพวกเขาถูกแยกออกจากกันด้วยแรงดึงดูดต่างๆ พวกเขากลับมารวมกันและแยกจากก ันอีกครั้ง ในคู่รัก ครอบครัว บ้าน ในประเทศต่างๆ  และกับลูกๆที่แตกต่างกัน”

“ความแตกแยก [ในครอบครัว] นี้นำไปสู่การกระทำผิด ความโหดร้าย และความชั่วร้าย” เขากล่าว

คุณพ่ออามอร์ธได้รับการบวชเป็นบาทหลวงในปี 1954 คณะนักบุญเปาโล (Society of St. Paul) ในปี 1986 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ขับไล่ปีศาจของสังฆมณฑลโรม

พระเจ้าทรงงดงามกว่าปีศาจ

ตอนนี้ แองเจโล เดอ ซีโมน (Angelo De Simone) - ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะนักบุญเปาโลด้วย - ได้รวบรวมความคิดของบาทหลวงและผู้ขับไ ล่ปีศาจในบทสัมภาษณ์ยาวเรื่อง: พระเจ้าทรงงดงามกว่าปีศาจ พันธสัญญาฝ่ายวิญญาณ (God Is More Beautiful Than the Devil, a Spiritual Testament) สิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์นักบุญเปาโล

ตามที่ เดอ ซีโมน  ในมุมมองของ คุณพ่ออามอร์ธ  ในปัจจุบัน  สิ่งสำคัญคือต้องค้นพบความสัมพันธ์ของคนๆหนึ่งกับบิดาอีกครั้ง คุณพ่ออามอร์ธเน้นย้ำว่าการไม่มีบิดา “เ ปิดบาดแผลอันเจ็บปวดในเด็กจนเปิดเผยพฤติกรรมเบี่ยงเบน  การกระทำผิด และการกระทำที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริง”

เขายังกล่าวด้วยว่าเราต้องค้นพบความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า พระบิดาในสวรรค์ของเราอีกครั้ง

คนที่บาดเจ็บมากกว่าจะถูกสิง

อ้างถึงผู้ขับไล่ปีศาจชาวโรม  คนจำนวนมากที่คิดว่า “ถูกปีศาจเข้าสิง”  แท้จริงแล้วเป็น “บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บและมีจิตวิญญาณที่บาดเจ็บมาก เพราะพวกเขามองแต่กฎของพระเจ้าโดยไม่ได้ลิ้มรสความรักจากพระองค์”

“ด้วยความเมตตาและกิจเมตตาของบาทหลวง คุณพ่ออามอร์ธเชื้อเชิญให้พวกเขาค้นพบตัวเองอีกครั้ง แม้จะมีข้อจำกัด อัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี แล ะความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า” เดอ ซิโมนเขียนไว้ในบทนำของหนังสือ “อัตลักษณ์ที่ปลดปล่อยในฐานะบุตรที่รักของ พระเจ้านี้เองที่ทำให้คุณพ่อกาเบรียลสามารถเผชิญหน้ากับมารร้ายได้ และได้รับพลังและพระหรรษทานจากเบื้องบนเพื่อเอาชนะมาร”

ในดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขเหล่านี้ เดอ ซิโมนกล่าวต่อไปว่า คุณพ่ออามอร์ธ  “ออกตามหา ‘ภาพลักษณ์และรูปลักษณ์’  อันศักดิ์สิทธิ์ท ี่ไม่มีอำนาจชั่วร้ายแตะต้องได้ กล่าวโดยสรุปคือ  เขาถือว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่มากกว่า  ดีกว่า  งดงามกว่า และน่าดึงดูดกว่าปีศาจ”

ในการตอบคำถามของเดอ ซีโมน  คุณพ่ออามอร์ธจำได้ว่าความดีที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นกัน “แต่”  เขากล่าว  “ไม่ชัดเจนเสมอไป  แล ะไม่ได้เผยแพร่ ความจริงแล้วสิ่งที่บางคนเรียกว่า ‘ความรู้สึกสบาย’ / ‘ยูโฟเบีย’  ‘euphobia’  คือการปฏิเสธความดีกำลังแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบัน”

ความเชื่อและการสวดภาวนาเป็นยาแก้พิษ

เรื่องของพระผู้เป็นเจ้า  “เป็นข่าวดี และด้วยเหตุนี้ส่วนใหญ่จึงถูกละเลย  สิ่งที่ปีศาจกังวลคือการเอาชนะอาชญากรรม  ดังนั้นมันจึงได้รับคว ามสนใจมากขึ้น  คุณพ่ออามอร์ธกล่าว  “ปีศาจนั้นมีอยู่  แต่มันยำเกรงพระเจ้าของเรา”  และเขากล่าวว่าความเชื่อและการสวดภาวนาที่แท้จริงเป็น  “ที่มั่นที่น่าเกรงขามในการป้องกันตนเองจากมาร”

“ทั้งผู้ขับไล่ปีศาจและผู้ที่รับศีลล้างบาปจะปลอดภัยตราบเท่าที่พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาได้รับความรักจากพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร แ ละพระจิต พวกเขาได้รับการคุ้มครองโดยพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และโดยเหล่าเทวดาและบรรดานักบุญ กล่าวโดยย่อคือพวกเขาอยู่ฝ่ายที่แข็งแกร่งและมีเสน่ห์ดึงดูดมากกว่า

วิธีป้องกันอิทธิพลของมาร

นิสัยภายในคืออะไรที่เราต้องป้องกันอิทธิพลของปีศาจ? คุณพ่ออามอร์ธแนะนำให้  “ขอความช่วยเหลือในการค้นพบความไม่สบายใจที่เป็นไ ปได้ซึ่งอยู่ในตัวเรา”  และนั่นอาจแสดงออกในรูปแบบต่างๆ: ความเศร้า  ความโกรธ  ความรุนแรง  การกบฏ  และแม้แต่การดูหมิ่น นอกจากนี้เขายังแนะนำให้ “ละทิ้งพฤติกรรมใดๆที่แสดงทัศนคติของความเฉยเมย ไม่แยแส และไม่สนใจในความดี  เพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและมีจิตสำนึกที่ดี”  และเขาแนะนำให้คนๆหนึ่งยังคง “เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า” โดย  “ละทิ้งความต่ำช้าที่ปฏิบัติได้จริงและชีว ิตที่มีบาป”  สุดท้ายนี้  เขาแนะนำให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ศรัทธา การอธิษฐานภาวนา  การรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ  การใช้ชีวิตแบบคริ สตชนที่สอดคล้องกับพระวรสาร คำพูดของกิจเมตตา และการให้อภัยศัตรู “หากมีวิธีหนึ่งที่แน่นอนในการขจัดเราจากอิทธิพลของปีศาจ”  เ ขาตั้งข้อสังเกต  “คือการปล่อยให้ตัวเราถูกดึงดูดโดยความดีและความงดงามที่มาจากความดีและจากพระเจ้าและพระบิดาของเรา”

คุณพ่ออามอร์ธสรุปการสัมภาษณ์โดยกล่าวว่าพระเจ้าทรงประทานทั้งผู้ขับไล่ปีศาจและผู้ที่รับศีลล้างบาปทุกคน “ พระหรรษทานทั้งหมดที่จำเป็นในการเผชิญหน้าและเอาชนะมาร เพราะทุกคนสามารถตอบสนองต่อคำขู่ของมารได้:  ‘ฉันถูกห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมของพระแม่มารี ย์ เจ้าทำอะไรกับฉันได้บ้าง  ฉันมีอัครเทวดามีคาแอลอยู่ข้างกาย  ลองสู้กับเขาสิ  ฉันมีเทวดาผู้พิทักษ์คอยดูแลฉัน    เจ้าไม่สามารถทำอะไรได้’ ”

                                                                                                                                               ++++++++++
                                                                                                                                         ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล