นักบุญซิริล  (คอนสแตนติน)  และนักบุญเมโทดิโอ เป็นพี่น้องในครอบครัวชั้นสูง ในเธสะโลนิกา  (ประเทศกรีซ)  ซิริลได้รับการศึกษาในราชสำนักแห่งกรุงคอนสแตนตินโนเปิล  กับจักรพรรดิหนุ่มมิคาแอล  ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ แต่ต่อมาได้เข้าอารามที่ช่องแคบบอสโฟรัส

        ค.ศ. 851 ท่านพร้อมกับเมโทดิโอพี่ชายที่เป็นศิลปิน  ซึ่งมีตำแหน่งทางการเมือง  ได้ลาออกและเข้าอารามที่บิทีเนีย

        เจ็ดปีต่อมา  ซิริลได้รับเลือกให้ไปทำพันธกิจที่กาซาร์ส  โดยเป็นครูจากกรุงคอนสแตนตินโนเปิล เมโทดิโอพี่ชายได้ไปเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง และเมื่อทั้งสองได้เรียนรู้ภาษากาซาร์ส  ได้เป็นธรรมทูตช่วยให้มีคนรับศีลล้างบาปเป็นจำนวนมาก

        ประมาณ ค.ศ. 863 มีคำขอร้องจากแคว้นโมราเวีย ให้ส่งพระสงฆ์ที่สามารถพูดภาษาสลาฟ ไปช่วยสอนประชาชนเป็นภาษาของพวกเขา  พี่น้องทั้งสองได้รับเลือกให้ไปทำงานนี้อีก นักบุญซิริลได้ประดิษฐ์อักษรกลาโกธิคพิเศษสำหรับงานนี้ ได้แปลพิธีกรรมและพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เป็นภาษาสลาฟ และท่านเป็นผู้ก่อตั้งวรรณคดีสลาฟด้วย

        นักบุญทั้งสองได้ทำงานแพร่ธรรมท่ามกลางชาวโมราเวียหลายปีอย่างได้ผลดี และได้ไปกรุงโรมเพื่อขอการรับรองงานของเขาจากสมเด็จพระสันตะปาปา  ที่นี่นักบุญซิริลสิ้นชีวิตใน  ค.ศ. 869  ส่วนพี่ชายได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งโมราเวียและปันโนเนีย  จึงได้เดินทางกลับไปทำงานธรรมทูตตามลำพัง

        บรรดาธรรมทูตชาวเยอรมัน ได้เริ่มทำงานแพร่ธรรมในเขตแดนเดียวกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง  แต่ได้รับผลสำเร็จเล็กน้อย จึงได้มีความไม่พอใจและสงสัยการเทศน์ของนักบุญเมโทดิโอในภาษาสลาฟ  และความถูกต้องในการใช้ภาษาสลาฟในพิธีกรรม  พระสังฆราชแห่งซาลบูร์กได้เดินทางไปปลดนักบุญเมโทดิโอออกจากตำแหน่ง  โดยอาศัยสมัชชาแห่งราติสบอน  และจับขังคุกสามปี  แต่ความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์เยอรมันและสลาฟยังคงมีต่อไป  และต่อมาการใช้ภาษาลาตินในพิธีมิสซาค่อยๆ เข้ามาแทนภาษาสลาฟ

        นักบุญเมโทดิโอ สิ้นชีวิตวันที่  6 เมษายน ค.ศ. 885 ที่เวเลบร็อด

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
13 กุมภาพันธ์ 2012

Home