คณะโฟโคลาเรจัดงานชุมนุมเยาวชน  (Genfest = เจนเฟส)  ครั้งที่  10  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง  2 กันยายน ค.ศ. 2012 
ณ  นครบูดาเปสต์  ประเทศฮังการี (ครั้งที่ 9  จัดเมื่อปี  ค.ศ. 2000 ที่กรุงโรม)

วันศุกร์ที่  31  สิงหาคม

10.00 น.

การรับรองที่รัฐสภา (เฉพาะผู้รับเชิญ)

14.30 - 17.30 น.

พิธีเปิดงานที่สนามกีฬา

17.45 น.

อาหารเย็น

19.30 - 22.00 น.

การแสดงของเยาวชนเพื่อโลกที่เป็นหนึ่ง โดยเยาวชนฮังกาเรียน
การกล่าวต้อนรับจากผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนา และบ้านเมือง
ดนตรีจากศิลปินเยาวชน 5 ทวีป

วันเสาร์ที่  1 กันยายน

9.30 - 12.30 น.

ภาค  1 รายการ “ให้เราสร้างสะพาน” ที่สนามกีฬา 
เป็นการเปรียบเทียบการสร้างสะพาน  แต่ละสะพานต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เยาวชนที่อุทิศตนเพื่อสร้างภราดรภาพกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ แบ่งปันข้อคิด  การเป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงวิธีการสร้างสะพานสลับกับการแสดงและเพลง

12.30 - 14.30 น.

อาหารเที่ยง  และกิจกรรมสันทนาการ

15.30 - 17.00 น.

ภาค  2 ของรายการ  “ให้เราสร้างสะพาน”มารีอา  โวเช่ ประธานคณะโฟโคลาเร  ปราศรัยเรื่องภราดรภาพสากล และเสนอโครงการโลกที่เป็นหนึ่ง และการแบ่งปันกับแอฟริกา

17.30 น.

เดินทางจากสนามกีฬาไปยังสะพานลูกโซ่ (Chain Bridge)

22.10 - 22.30 น.

Flash  Mob บนสะพานลูกโซ่

วันอาทิตย์ที่  2 กันยายน

10.00-12.00 น.

พิธีกรรมของนิกายต่างๆ
บูชามิสซาที่จัตุรัสนักบุญสเตเฟน
การแบ่งปันของเยาวชนต่างศาสนาและลัทธิต่างๆ

12.00 น.

ภาวนาเพื่อสันติภาพ ณ  จัตุรัสนักบุญสเตเฟน

12.30 น.

อาหารเที่ยงที่จัตุรัสอิสรภาพ

บูดาเปสต์  เป็นนครหลวงของฮังการี มีความงดงานติดอันดับโลก  จนได้สมญานามว่า  ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียก  ดูนา  เป็นแม่น้ำสายสำคัญผ่านกลางเมือง มีมหาวิหารนักบุญสเตเฟน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  เป็นอนุสรณ์ถึงนักบุญสเตเฟน กษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรฮังการี  สร้างขึ้น ค.ศ. 1851-1905 ใช้เวลา  54 ปี

ประเทศฮังการี  อยู่ในยุโรปกลาง ไม่มีทางออกทะเล  มีอาณาเขตจรดออสเตรีย  สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เปีย  โครเอเชียและสโลวีเนีย  ในท้องถิ่นเรียกว่าประเทศของชาวแมกยาร์

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  รายงาน

Home