ชาวคาทอลิกเกาหลีได้ผลิตมิวสิควีดีโอเพลง “คอยโนนียา” (Koinonia) สำหรับต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เสด็จเยือนเกาหลีใต้เมื่อเดือนสิงหาคม 2014 และเชิญศิลปินคาทอลิกเกาหลี 10 คนมาร้อง มิวสิควีดีโอเพลงนี้เป็นภาพดารานักร้องนักแสดงมาร่วมฝึกร้องเพลงที่อาสนวิหาร อธิษฐานภาวนา ยิ้มแย้ม สนทนากันและกัน

“คอยโนนียา” (Koinonia) มาจากภาษากรีก แปลว่า การดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ยังมีความหมายถึง การมีทุกสิ่งเป็นของส่วนกลาง (กจ. 2:44; 4:32-35) ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(กจ. 2:46; 4:32) เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในข่าวดีและพระพรต่าง ๆ ที่กลุ่มคริสตชนในสมัยอัครสาวกได้รับจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า

ในพันธสัญญาใหม่มีคำนี้ 19 ครั้ง ถูกใช้ครั้งแรกในกิจการอัครสาวก 2:42 กล่าวถึงชีวิตคริสตชนสมัยแรก “คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวกดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องร่วมพิธีบิขนมปัง และอธิษฐานภาวนา”

คอยโนนียา มักจะแปลว่า การอยู่ร่วมกัน ความสนิทสัมพันธ์ ใน 1 คร. 1:9 หมายถึง การแบ่งปันทรัพย์สิน คริสตชนไม่เพียงแต่แบ่งปันทรัพย์สมบัติฝ่ายจิตเท่านั้น (รม. 15:26-27 ; 2 คร. 8:4 ;9:13 ; ฟป. 4:15-17) พวกเขายังต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการกระทำ และเอื้ออาทรต่อกัน (2 คร. 1:7 ; 6:14 ; 2 ยน. 9 ; วว. 1:9) การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกรูปแบบก็เป็นผลจากการรับพระหรรษทานจากพระเจ้าร่วมกัน (1 คร. 9:23 ; ฟป. 1:5 ; ฟม. 6) การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์  (1 คร. 1:9 ; 2 คร. 13:13 ; ฟป. 2:1) เมื่อพระคริสตเจ้ามาร่วมรับธรรมชาติมนุษย์ของเรา เราจึงมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ด้วย (2 ปต. 1:4) คำ “คอยโนนียา” นี้ จะต้องเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคริสตชน

มีนักร้องบางคนได้แต่งเพลงชื่อเดียวกันนี้เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้ว Roh Young-simประพันธ์เป็นภาษาเกาหลี โดยมีซับไตเติ้ลว่า เราทุกคนเป็นของขวัญ(We are all gift) สะท้อนความหวังว่าการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเด็จเยือนเกาหลีจะเป็นของขวัญทำให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ยิ่งขึ้นสำหรับสังคมเกาหลี

-Won Dong-yeonผู้ผลิตกล่าวว่า “ทำชุดนี้เพื่อต้องการเป็นของขวัญให้คนที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว หรือต่อสู้งานหนัก เราดีใจหากว่าวีดีโอนี้มีคนแชร์ต่อ ๆ กัน"

-คุณพ่อ Park Gyu-heunผู้อำนวยการกล่าวว่า “หวังว่ามิวสิควีดีโอนี้จะทำให้ผู้ชมประทับใจ ข้ามรั้วศาสนา และให้กำลังใจผู้ชม”

สมาชิกทุกคนในรายการนี้ได้ตกลงกันอุทิศพรสวรรค์โดยมิได้คิดค่าตอบแทนใดๆผลกำไรที่ได้จะนำไปช่วยคนยากจนตามพระประสงค์ของโป๊ป

ถ้ามีใครแต่งเป็นภาษาไทยก็น่าจะดีมากครับ ไว้ร้องกันในปี ค.ศ. 2015

ลิงก์มิวสิควีดีโอเพลง “Koinonia” มีซับไตเติ้ลแปลความหมายเป็นไทย
http://www.youtube.com/watch?v=TronYqJmjXE

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์

Home