เมื่อถึงเดือนตุลาคม  นอกจากมีการรณรงค์ การสวดสายประคำ คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียง  สายประคำ เราคาทอลิกยังฉลอง วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล  (World  Mission  Day) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ 4  ในเดือนตุลาคม และสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิ๊กที่ 16  ทรงออกสาสน์ เน้นพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ พระบิดาส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น “ (ยน 20:21)

หลายคนชื่นชมกับรายการโทรทัศน์ EWTN (Eternal World Television Network)   เป็นรายการคาทอลิก ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ริเริ่ม โดย  ซิสเตอร์อังเยลีกา

นอกจากรายการโทรทัศน์แล้ว ผมได้สั่งซื้อดีวีดีการ์ตูนชุด My Catholic   Family  (ครอบครัวคาทอลิก) 12 เรื่อง ผลิตโดยทีม EWTN เช่น นักบุญยอห์น  เวียนเนย์  นักบุญมาร์การีตา  มารีย์  อาลาก๊อก    นักบุญเทเรซา  เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน (เอดิธ  สไตน์)  นักบุญมักซีมีเลียน  กอลเบ นักบุญเบเนดิ๊กต์   นักบุญดอน บอสโก  นักบุญเทเรซา  แห่งอาวีลา  นักบุญคัธริน ชาวเชียนนา นักบุญเทเรซา แห่งลีซีเออซ์  นักบุญคุณพ่อปีโอ  บุญราศีปีแอร์ จอร์จีโอ และ  นักบุญโฟสตินา ตอนละ 25 นาที ภาพสี่สี มีเสียงภาษาอังกฤษ  และภาษาเสปญ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ได้ดำเนินการแปลและพากย์ภาษาไทย  เรื่อง นักบุญยอห์น  เวียนเนย์ (มกราคม 2010) ในโอกาสปีพระสงฆ์และเรื่อง    นักบุญเอดิธ สไตน์ ( ระลึกถึง 9 สิงหาคม) และนักบุญมาร์การิตา มารีย์  อาลาก๊อก  (ระลึกถึง 16 ตุลาคม) เมื่อเดือนสิงหาคม 2011

ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานผลิตสื่ออุปกรณ์ในการสอนคริสตศาสนธรรม  และการธรรมทูตโดยตรง และสม่ำเสมอ เหมือนบางประเทศ  เช่น  สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฯลฯ

อย่างไรก็ดี  เรามี สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ์ แผนกโทรทัศน์ วิทยุ สื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ของสังฆมณฑลที่ผลิตวีดีทัศน์บ้าง

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก ประเทศไทย  (PMS) ได้แปลวีดีทัศน์ 2 เรื่อง คือ  ยามเมื่อดอกไม้บาน  และ เพื่อนช่วยเพื่อนยุวธรรมทูต เพื่อส่งเสริมเด็ก – เยาวชนให้มีจิตตารมณ์ธรรมทูต  ดีมากๆเลยครับ

การในการสอนคำสอนให้ดี  มีหลายองค์ประกอบ  คือเนื้อหาเหมาะกับวัย และสมัยปัจจุบัน ครู ต้องใจดี มีความรู้ทักษะ รักงาน มีกระบวนการสอน และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ฯลฯ

ในโอกาส  วันแพร่ธรรมสากลปีนี้  แม้เราไม่มีศูนย์  หรือบริษัท  ผลิตสื่อการแพร่ธรรม เหมือนใคร  ขอให้เราช่วยกันใช้สื่อที่มี เป็นภาษาของเรานี่แหละครับ มีไม่น้อยเหมือนกัน  เพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชน และผู้สนใจศาสนาได้สัมผัสว่า  พระเจ้าทรงรักและเมตตาเราอย่างยิ่ง ปรารถนาให้เรารู้จักพระองค์ และอยู่ในทางแห่งสันติสุข ทุกสภาพชีวิต

                                                                             พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์

Home