โดย Elise Harris
โรม 25 เมษายน ค.ศ. 2018, CNA/EWTN News

ผู้ขับไล่ปีศาจคนหนึ่งในอิตาลี กล่าวว่า เวลาเฉลี่ยสำหรับช่วยคนหนึ่งให้เป็นอิสระจากอิทธิพลของปีศาจในการขับไล่ปีศาจ ปัจจุบันต้องใช้เวลานานกว่าอดีตที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาใช้เวลา 1 คาบ หรืออวยพร 2-3 ชั่วโมง แต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลานานขึ้น ต้องพบหลายครั้งในการช่วยคนหนึ่งให้พ้นจากอำนาจปีศาจ

คุณพ่อฟรังซัวส์ เดอร์มีน (Fr. Francois Dermine, OP คณะโดมีนีกัน) เป็นนักไล่ปีศาจเกือบ 25 ปี กล่าวว่า การใช้เวลานานขึ้นมีสาเหตุมาจาก ปัจจุบันมีทัศนะคติอเทวนิยมแพร่หลายในสังคม เข้าใจความเชื่อเพียงแค่สติปัญญา และการขาดความเชื่อในปีศาจและกิจการของมันเพิ่มขึ้นในพระศาสนจักร แม้ในหมู่พระสงฆ์และบรรดาพระสังฆราช

การขับไล่ปีศาจ บางคนต้องใช้เวลาหลายครั้ง บางคนเป็นเดือน ตั้งแต่ ค.ศ. 1960 บางกรณีใช้เวลาเป็นปี

อวยพรครั้งเดียวใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง บางคนครั้งเดียวก็พอ บางคนนานขึ้น

สาเหตุคือ สังคมของเรากลายเป็นไม่สนใจศาสนามากขึ้น คนไม่ภาวนา ไม่สนใจศีลศักดิ์สิทธิ์... จึงมีน้อยคนต่อสู้กับความชั่วร้าย

การขาดความเชื่อในพระศาสนจักร ถ้าในพระศาสนจักรเรามีพระสงฆ์ พระสังฆราช ที่ไม่เชื่อเรื่องความชั่ว คนไล่ผีไม่สนใจพลังแห่งการอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร

คุณพ่อเดอร์มีนได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ใน ค.ศ. 1979 และเป็นนักไล่ปีศาจตั้งแต่ ค.ศ. 1994 ในอัครสังฆมณฑล Ancona-Osimo เป็นวิทยากรคนหนึ่งระหว่างการอบรม วันที่ 16-21 เมษายน ค.ศ. 2018 ที่ Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum ที่กรุงโรม ได้จัดเรื่อง การไล่ปีศาจ มีผู้เข้ารับการอบรม 295 คน

การปฏิบัติความเชื่อกลายเป็นระดับสติปัญญา ไม่ค่อยเป็นระดับจิตวิญญาณ... เราต้องอบรมบุคคล ด้วยการสอนคำสอน สำคัญมาก

การเปลี่ยนความประพฤติก็ไม่เพียงพอ เพราะเป็นศีลธรรมชนิดหนึ่ง แต่ความเชื่อไม่ใช่แค่ศีลธรรม

พระคริสตเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปและความตาย จากกิจการของปีศาจ การรู้จักปีศาจและวิธีต่อสู้กับมันจึงสำคัญ

ใครที่เปิดประตูใจให้ปีศาจ โดยชอบกิจการลึกลับ ผลร้ายจะตามมา เราต้องพยายามช่วยเขาให้เลิกทำสิ่งเหล่านี้ พระพรแท้ทุกอย่างที่มาจากพระเจ้า ย่อมบังเกิดผลการไถ่กู้หรือทางจิตวิญญาณ

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
30 เมษายน ค.ศ. 2018
จาก https://www.catholicnewsagency.com/…/dominican-priest-lack-…