บางคนสงสัยว่าทำไมเราเรียก เทศกาลปัสกา (Pasqua) แต่คนทั่วไปเรียก อีสเตอร์ (Easter) ที่เป็นเช่นนี้  เพราะคำว่าปัสกามาจากภาษาฮีบรู (ดู อพยพ 12:43 - 51) และตรงกับภาษาลาติน อิตาเลียน สเปน ส่วนคำว่าอีสเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ ผมจำได้ว่ามาจากภาษาเยอรมัน มีความหมายว่า  สีขาว เพราะเทศกาลปัสกา  พระสงฆ์ใช้อาภรณ์สีขาวในพิธีกรรม แต่ความหมายปัจจุบัน คือ ฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
         เทศกาลปัสกา เป็นช่วงเวลา 50 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ปัสกา จนถึง สมโภชพระจิตเจ้า มีธรรมเนียมบางอย่าง ที่ปฏิบัติกันในเทศกาลนี้ คือ
         เสื้อผ้าชุดใหม่ ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์จะสวมชุดสีขาว  เป็นเครื่องหมายถึงพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปที่ชำระเขาให้สะอาดจากบาป  และเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  เขาจะสวมชุดขาวมาวัดร่วมพิธีกรรมตลอดเทศกาลปัสกานี้ ส่วนผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปในปีที่แล้วจะไม่สวมชุดสีขาว  แต่เขาจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นเครื่องหมายถึงชีวิตใหม่หลังจากผ่านการภาวนา  และพลีกรรมในเทศกาลมหาพรต  เขาเป็นคนใหม่ฝ่ายจิต  มีชีวิตที่ดีขึ้นและศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
         หากวันสมโภชปัสกามีความหมายจริงๆ พ่อแม่ ผู้ปกครองน่าจะเอาใจใส่ลูกแต่งตัวให้เหมาะสมกับวันฉลองใหญ่ใช่ไหมครับ ลูกหลานจะได้เข้าใจความหมาย ชีวิตของเราไม่ได้ว่างเปล่าหรือไร้สาระ แต่เราให้เกียรติและมีความสุขจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความภักดีต่อพระองค์
       น้ำเสก พิธีในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  มีการเสกน้ำ และอนุญาตให้สัตบุรุษนำกลับไปบ้าน ใช้พรมบุคคล  บ้าน  และห้องต่างๆ  บางแห่งมีการอวยพรอาหาร หรือสิ่งของบางอย่างเพื่อให้เป็นมงคลชีวิตในวันฉลองนี้
         ไข่ปัสกา (Easter eggs) ในสมัยโบราณ ไข่เป็นเครื่องหมายถึงฤดูใบไม้ผลิ ความอุดมสมบูรณ์ และชีวิต เขาจึงมอบไข่ให้กัน  เวลาเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
         ต่อมาในสมัยกลาง มีธรรมเนียมห้ามรับประทานไข่ระหว่างเทศกาลมหาพรต และมีธรรมเนียมมอบไข่ให้กันในวันอาทิตย์ปัสกา แทนที่จะเป็นเครื่องหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ไข่ปัสกากลับเป็นเครื่องหมายถึงหินปิดพระคูหาที่ฝังพระศพพระเยซู ซึ่งพระองค์ออกจากพระคูหาสู่ชีวิตใหม่แห่งการกลับคืนพระ ชนมชีพ
         ปัจจุบัน หลายวัดให้เยาวชนเตรียมไข่ปัสการะบายสีไข่ให้สวยงาม  บางประเทศก็ทำไข่ปัสกาด้วยช็อคโกแลต เป็นต้น ประเทศในยุโรปที่มีอากาศเย็น ช็อคโกแลตไม่ละลายง่าย  และแจกผู้มาร่วมพิธีวันอาทิตย์ปัสกา