10 คลิปวีดิทัศน์ สั้นๆ นี้   เราจะได้ยินการพูดคุยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้กล่าวถึงสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว  (Amoris Laetitia) ร่วมพูดคุยไปพร้อมกับบรรดาครอบครัว  ที่เป็นพยานเชิงประจักษ์ ได้ร่วมแบ่งปันแง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรดาครอบครัวทั่วโลกได้นำไปไตร่ตรองทั้งในส่วนบุคคลและหมู่คณะต่างๆ
 
แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคุณพ่อภูวนารถ       แน่นหนา  ได้แปลและจัดทำคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยในแต่ละคลิปวีดิทัศน์ ซึ่งบางคลิปนั้นพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้จัดทำฉบับพากย์เสียงไทยแล้ว 
คลิปวีดิทัศน์ ทั้ง 10 ตอนนี้ จะเผยแพร่ตลอด 5 เดือน ก่อนวันที่ 22-26 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นช่วงของการจัดงานชุมนุมครอบครัว ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการเตรียมตัวและไตร่ตรองไปพร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและครอบครัวต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป ดังนี้

มกราคม       บทนำโดย พระคาร์ดินัลเควิน คาแรล
                 1) ก้าวไปด้วยกัน
                 2) ครอบครัวในความสว่างของพระวาจาพระเจ้า
กุมภาพันธ์     3) กระแสเรียกของครอบครัว 
                 4) ความรักในครอบครัว
มีนาคม         5) ความมั่นคงนิรันดร์และความสวยงามของความรัก 
                 6) ผลของความรัก
เมษายน       7) การถูกเรียกสู่พันธกิจของพระศาสนจักร 
                 8) การศึกษาของบุตร คือการเรียกความท้าทายและความชื่นชมยินดี
พฤษภาคม    9) การร่วมเดินทางเคียงข้างกับผู้อ่อนแอ
               10) ชีวิตจิตของการสมรสและครอบครัว

ท่านสามารถติดตามได้ที่เวปไซท์แผนกครอบครัว www.family.cbct.or.th และแผนกคริสตศาสนธรรม www.thaicatechesis.com