คำสอน 5 นาที - หมวดพระบัญญัติ

 

วันฉลองบังคับ

 

พระบัญญัติพระศาสนจักร

 

สมโภชปัสกา

 

พิธีเลือกสรร

 

เพราะอะไรถึงควรสวดมนต์

 

ธรรมเนียม (บางประการ) วันปัสกา

 

มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

พ่อแม่อุปถัมภ์

 

ข้อกำหนดของพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำศีลในเทศกาลมหาพรต

 

หน้าที่บางอย่างของคริสตชน

 

พิธีเลือกสรร...สำหรับผู้สมัครเป็นคริสตชน

 

หลีกเลี่ยงสงคราม

 

ปัญหา (วัยรุ่น) ทำแท้ง.....จะแก้ไขอย่างไร

 

สมโภชศีลมหาสนิท

 

วันสมโภชพระจิต (Pentecost)

 

คำประกาศเกี่ยวกับหนังสือบทประจำมิสซา

 

การเลือกสรร...ขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน