ทุกการประชุมของสภาสังคายนาวาติกัน  ที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965)  ได้เริ่มต้นด้วยการภาวนา Adsumus Sancte  Spiritus  ภาษาลาติน คำแรกมีความหมายว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายยืนต่อหน้าพระองค์ ข้าแต่พระจิตศักดิ์สิทธิ์”  ในประวัติศาสตร์ ใช้ภาวนาเวลาประชุมใหญ่ ซีนอด  และการรวมกลุ่มของพระศาสนจักร  เป็นเวลาหลายร้อยปี  ถือว่ามาจากนักบุญอิสิโดโร  แห่งเซบียา  สเปน  (ค.ศ.560- 4 เมษายน  636) ขณะที่เราเข้ากระบวนการซีนอด บทภาวนานี้เชิญพระจิตสถิตกับเรา เพื่อเรารวมกันเป็นชุมชน และประชากรแห่งพระหรรษทาน เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในซีนอด ตั้งแต่ ตุลาคม ค.ศ. 2021 ถึง 2023 ขอเสนอใช้ภาวนาบทนี้เพื่อประชุมกลุ่ม  หรือเวลารวมประกอบพิธีกรรม สามารถภาวนาบทนี้ง่ายยิ่งขึ้น
“ข้าพเจ้าทั้งหลายยืนต่อหน้าพระองค์ ข้าแต่พระจิตเจ้า
ขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันในพระนามของพระองค์
อาศัยพระองค์เท่านั้น ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้พระองค์สถิตที่บ้าน ในดวงใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดสอนหนทางที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องไป  และวิธีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องปฏิบัติตาม
ข้าพเจ้าทั้งหลายอ่อนแอและเป็นคนบาป
โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสนับสนุนความยุ่งเหยิง
โปรดอย่าให้ความไม่รู้  นำข้าพเจ้าทั้งหลายตกในแนวทางที่ผิด 
อย่าให้ความลำเอียงมีอิทธิพลต่อกิจการต่างๆของข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพบเอกภาพในพระองค์
เพื่อว่าข้าพเจ้าทั้งหลายก้าวเดินไปด้วยกันสู่ชีวิตนิรันดร์
อย่าให้หลงจากหนทางแห่งความจริง และสิ่งที่ถูกต้อง
ทุกสิ่งนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์
ผู้ทรงกระทำงานในทุกแห่งและทุกเวลา
ในความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาและพระบุตร ตลอดนิรันดร อาเมน”