เมื่อพระศาสนจักรประกาศการสถาปนาคุณแม่เทเรซาเป็นนักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) ทีมงานของ Aleteia ได้รวบรวมข้อคิดของคุณแม่ที่ให้แรงบันดาลใจแก่เราและสังคม  คือ

1.ถ้าคุณกำลังตัดสินคนอื่น  คุณย่อมไม่มีเวลาจะรักเขา

2.โรคร้ายที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่วัณโรค  หรือโรคเรื้อน แต่มันคือการไม่มีใครต้องการ  ไม่มีใครรัก และเอาใจใส่  เราสามารถเยียวยารักษาโรคฝ่ายกายด้วยยา  แต่วิธีเดียวที่จะรักษาความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวัง คือ ความรัก มีหลายคนในโลกกำลังสิ้นชีวิตเพราะขาดอาหาร แต่ก็มีหลายคนกำลังสิ้นชีวิตมากกว่าอีก เพราะขาดความรักเล็กๆ น้อยๆ ความยากจนในโลกตะวัตตกเป็นความยากจนชนิดหนึ่ง  ที่แตกต่างจากเรา คือ ไม่ใช่แค่ยากจนน่าสงสารเพราะความโดดเดี่ยวเท่านั้น แต่ทางจิตวิญญาณก็กระหายความรักของพระเจ้า

3.ความคิดของฉันคืออะไร ฉันเห็นพระเยซูเจ้าในมนุษย์ทุกคน  ฉันพูดกับตนเองว่า พระเยซูเจ้าหิว ฉันต้องให้อาหารพระองค์ พระเยซูเจ้าไม่สบาย คนนี้เป็นโรคเรื้อน หรือเนื้อตายเน่า ฉันต้องล้างแผลให้  ดูแลเขา ฉันรับใช้เพราะฉันรักพระเยซูเจ้า

4.จงใจดีต่อทุกคนในบ้าน จงใจดีกับคนรอบข้างคุณ  ฉันชอบให้คุณทำผิดพลาดในความใจกว้าง  มากกว่าคุณทำอัศจรรย์ได้แต่ไม่ใจดี บ่อยๆ แค่คำพูดคำเดียว  มองครั้งเดียว ทำครั้งเดียวด้วยความรัก จะเปลี่ยนเงามืดในหัวใจคนได้

5.ฉันอธิษฐานภาวนาขอให้คุณเข้าใจคำพูดของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ให้ท่านรักกัน  เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) จงถามตนเองว่า “พระองค์ทรงรักฉันอย่างไร ฉันรักผู้อื่นจริงๆ ในแบบเดียวกันไหม” หากความรักไม่ได้อยู่ท่ามกลางเรา  เราก็สามารถฆ่าเราเองด้วยงาน  มันจะเป็นเพียงงาน ไม่ใช่ความรัก  งานที่ไม่มีความรักก็เป็นทาส

6.การเสียสละที่ดีต้องมีคุณค่า  ต้องไม่ทำร้าย ต้องเสียสละตนเองให้ว่างเปล่า ผลของความเงียบ คือ การภาวนา  ผลของการภาวนา คือ ความเชื่อ   ผลของความเชื่อ คือ ความรัก  ผลของความรัก คือ การรับใช้   ผลของการรับใช้ คือ สันติสุข

7.การแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าในทุกสิ่ง ทุกคน  ตลอดเวลา  และแสวงหาพระหัตถ์ของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ นี่คือสิ่งที่มีความหมาย  ที่เราต้องไตร่ตรองในใจ  การมองและการนมัสการการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า  เป็นพิเศษในที่ขาดอาหาร  ในคนจนที่กำลังมีทุกข์

8.สิ่งที่คุณกำลังทำ  ฉันไม่สามารถทำ  แต่สิ่งที่ฉันกำลังทำ  คุณไม่สามารถทำ  แต่เมื่อเราทำอะไรด้วยกันบางสิ่งที่สวยงามเพื่อพระเจ้า นี่คือความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับเรา  พระองค์ให้โอกาสเราเป็นคนศักดิ์สิทธิ์  อาศัยกิจการแห่งความรัก

9.เมื่อคนจนสิ้นชีวิตเพราะความหิว ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่เอาใจใส่ดูแลเขา แต่เป็นเพราะเราไม่ได้ช่วยเขา

10.พระเยซูเจ้าต้องการให้ฉันบอกคุณอีกว่า  พระองค์ทรงรักคุณมากเกินกว่าที่คุณมโนได้...  พระองค์ทรงรักคุณเสมอ  แม้เมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีค่าควร...

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก http://aleteia.org/2015/12/20/10-inspiring-quotes-from-mother-teresa/