สภาพระสังฆราชแห่งโคลอมเบีย ได้ประกาศรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกเกี่ยวกับพระเมตตา ครั้งที่ 3 ที่โบโกต้า นครหลวง  ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม ค.ศ. 2014

พระสังฆราชจูลีโอ แฮร์มันโด  กราเซีย ของสังฆมณฑลอีสตีมา ตาโด ประธานคณะกรรมการจัดงาน  ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2013

ที่ผ่านมา  ครั้งแรกจัดที่กรุงโรม ค.ศ. 2006  และครั้งที่สอง  ประเทศโปแลนด์ ค.ศ. 2011

พระคาร์ดินัลคริสตอฟ  เชินบอน แห่งเวียนนา  (ประเทศออสเตรีย)  ประธานของการประชุมได้กล่าวว่า “การชุมนุมปี 2014 เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับโคลอมเบีย  เพราะประเทศกำลังอยู่ในกระบวนการคืนดีและสันติภาพ  ยิ่งสารของพระเมตตาของพระเจ้าเป็นที่รู้จักเท่าใด ประชาชนก็ยิ่งสามารถเจริญชีวิตทุกสิ่งตามนี้”

พระสังฆราชโฮเซ่  ดานีแอล ฟัลล่า กล่าวว่า “การให้อภัยเป็นทัศนคติสำคัญของความเชื่อ เราต้องการสันติภาพ การคืนดีกัน  และการให้อภัย อยู่ในหัวใจ  และความต้องการนี้เราจึงต้องแสดงความเมตตา เราไม่ทราบว่าขบวนการสันติภาพจะสิ้นสุดอย่างไร พ่อหวังว่าเราทุกคนทราบดี แต่การประชุมเรื่องพระเมตตาจะช่วยเรา  พระศาสนจักรมีหน้าที่ทำงานเพื่อความเมตตา เป็นหน้าที่ของเราต้องไปหาผู้ประสบความทุกข์ยาก  ผู้ที่พบกับความอยุติธรรม และครอบครัวที่สูญเสียทุกสิ่งเพราะความรุนแรงในประเทศของเรา  เราต้องสร้างความคิดเรื่องการสนใจเข้าไปหาผู้ทนทุกข์”

นับเป็นครั้งแรกที่จัดงานพระเมตตาระดับโลกนอกทวีปยุโรป พระคาร์ดินัลเชินบอนกล่าวว่า ที่เลือกกรุงโบโกต้า  นครหลวงของประเทศโคลอมเบีย เพราะสามารถเน้นหัวใจของพระวรสาร และเพื่อมอบแรงบันดาลใจให้พระศาสนจักรปัจจุบัน

หัวข้อของงาน คือ “Without mission, the church dies” “ปราศจากพันธกิจ  พระศาสนจักรก็สิ้นชีวิต” พระสังฆราชกราเซียกล่าวเสริมว่า “แรงกระตุ้นด้านธรรมทูตของชุมชนคริสตชนเป็นไปได้  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับพระเมตตา  เพื่อการกลับใจส่วนตัวและการกลับใจด้านอภิบาล  ในพระศาสนจักร ความเมตตา หมายถึง  เราไม่รอให้ใครมาหาเรา แต่เราต้องไปพบพวกเขาจากบ้านนี้ไปบ้านโน้น  เพื่อนำสารพระเมตตาไปให้ประชาชน  ถ้าวัดไม่เป็นธรรมทูต  ก็ไม่ได้รับพระเมตตา พระศาสนจักรโคลอมเบียหวังว่า  งานชุมนุมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูพระศาสนจักร และช่วยให้มีสันติภาพมั่นคง ให้ประเทศของเราที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในประเทศ  และการค้ายาเสพติด     วิถีพระเมตตา คือ วิถีแห่งความไว้วางใจสำหรับเรา  เพราะเราต้องการหนทางสู่สันติภาพ”
ข้อมูลเพิ่มเติมที่   www.wacom2014.org


วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014  คุณแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้เขียนหนังสือ บทสวดของฉัน (พิมพ์ปี พ.ศ. 2548) และ ภูเขาเคลื่อนได้ (2552) ได้รับเชิญให้แบ่งปัน “ประสบการณ์แห่งการให้อภัย ตามแบบพระเยซูเจ้า”

Home