วันสันติสากลซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี  โดยหลักแล้วเป็นวันฉลองของคาทอลิกที่อุทิศให้กับสันติสากลในวันสมโภชพระนางมารีย์  พระมารดาของพระเจ้า  ในโอกาสนี้  โดยปกติสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำสอนด้านสังคมของคาทอลิก (Catholic Social Teaching ) หัวข้อของงานฉลองคือการสร้างวัฒนธรรมการดูแลอยู่เสมอ สมเด็จพระสันตะปาปาและพระศาสนจักรวาติกันเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดูแลและแบ่งปันความอดทนซึ่งกันและกัน  และเพื่อสร้างสังคมที่เน้นค่านิยมทางศีลธรรมอันดีและไม่ยอมแพ้ต่อการล่อลวงให้เพิกเฉยต่อผู้อื่น ประโยชน์ของสังคมที่สงบสุขได้ให้ความสำคัญกับวันสันติสากลโลกทุกปี

ประวัติวันสันติสากล
วันสันติสากลเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1967  เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงประกาศว่าโลกจำเป็นต้องได้รับความรู้สึกไวและมุ่งเน้นเพื่อสันติภาพและความเข้าใจ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสารของสมเด็จพระสันตะปาปา “สันติภาพบนโลก” และ “การพัฒนาประชาชาติ”  สมเด็จพระสันตะปาปาแนะนำให้พระศาสนจักรมีบทบาทมากขึ้นในการค้นหาสันติภาพของโลก ดังนั้นวันที่ 1 มกราคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ให้พยายามเพื่อสันติภาพของโลก

จากสาร “สันติภาพบนโลก” และ “การพัฒนาประชาชาติ” พระศาสนจักรและสมเด็จพระสันตะปาปาจะมุ่งเน้นการทำงานเพื่อบรรลุสันติภาพโดยการพัฒนาระเบียบในสี่ด้านหลัก: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับมนุษย์คนอื่น ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลกับรัฐเฉพาะ ความสัมพันธ์ของรัฐระหว่างรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรัฐกับชุมชนทั่วโลก พระศาสนจักรกำหนดว่าเพื่อที่จะบรรลุสันติภาพที่แท้จริง วัฒนธรรมแห่งความเข้าใจและความอดทนต้องได้รับการพัฒนา เริ่มต้นจากปัจเจกไปจนถึงรัฐและระดับสากล  แม้ว่าหัวข้อสำคัญของวันสันติสากลจะไม่เปลี่ยนแปลง  (การสร้างวัฒนธรรมแห่งการดูแล) การรักษาหัวข้อหลักเกี่ยวกับการถือปฏิบัติในวันสันติภาพโลกทุกปีที่ตรึงอยู่กับแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมการดูแล หัวข้อย่อยจะเปลี่ยนทุกๆปีให้ตรงกับความต้องการและประเด็นที่เพิ่มขึ้นของปีนั้น หัวข้อย่อยสำหรับปี 2020  คือ     “ความหวัง”     ซึ่งเป็นการไว้อาลัยให้กับความทุกข์ทรมานของโลกจาก โควิด-19

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวันสันติภาพโลก
อะไรคือความหมายของสันติภาพสำหรับคาทอลิก?
สันติภาพในประเพณีคาทอลิกเชื่อมโยงกับคุณธรรมเชิงบวก เช่น ความรักและงานสังคมสงเคราะห์  เช่น  ความยุติธรรม
วันสันติภาพโลกเป็นงานทางศาสนาหรือไม่?
ได้รับการสนับสนุนและนำโดยพระศาสนจักรวาติกัน  แต่เป็นการเรียกร้องทางสังคมเพื่อให้พยายามที่จะสร้างสันติภาพและความอดทนในโลก
คนต่างศาสนาสามารถปฏิบัติตามวันสันติสากลโลกได้หรือไม่?
วาติกันเป็นเจ้าภาพวันสันติสากล   ไม่ใช่การปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด  มีไว้สำหรับทุกคน

วิธีปฏิบัติในสากล
1. อธิษฐานเพื่อความสงบสุข
เมื่อไม่สามารถทำอะไรได้อีก เราสามารถอธิษฐานเพื่อสันติภาพได้เสมอ เราสามารถอธิษฐานเพื่อผู้ที่ทุกข์ใจ ทุกข์ทรมาน หรืออยู่ห่างไกลบ้านได้เสมอ  คำอธิษฐานง่ายๆเพื่อความผาสุกของคนเหล่านั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้
2. เรียนรู้เรื่องสันติภาพ
โดยไม่รู้ถึงความไม่สงบในโลก  ประเด็นทางสังคมและการเมืองในโลก คนๆหนึ่งจะลืมไปว่าโลกต้องการความสงบสุขเพียงใด  เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้จากแหล่งต่างๆ  และคิดว่าโลกจะดีขึ้นได้อย่างไร
3. การกระทำเพื่อสันติภาพ
หลังจากสวดภานาและเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว จงลงมือทำ  มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะบรรลุสันติภาพ  สอนผู้อื่นเกี่ยวกับปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของคุณ ช่วยใครบางคนจากความทุกข์ยากที่เกิดจากปัญหาทางสังคมและการเมือง  กระจายการรับรู้ในแวดวงของคุณ

5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันสันติภาพโลกที่ทุกคนควรรู้
1. มันเป็นงานฉลอง
วันสันติสากลโดยพื้นฐานแล้วเป็นงานฉลองโดยพระศาสนจักรวาติกัน และอุทิศเพื่อสันติภาพทั่วโลก
2. มีพระสันตะปาปา 5 พระองค์ นับแต่วันสันติภาพโลกครั้งแรก
พระสันตะปาปาห้าพระองค์ ตั้งแต่งานเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 1967 และหนึ่งในนั้นคือ  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเพียง 33 วัน
3. หัวข้อเดียวกัน  ข้อความต่างกัน
ทุกปีหัวข้อเกี่ยวกับสันติภาพ แต่ข้อความประจำปีมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ในปีนั้น
4. พระสันตะปาปาที่มีอายุยืนยาวที่สุด
นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ทรงพระชนม์อยู่เพื่อประกาศหลักคำสอนทางสังคม 27 ฉบับ  เนื่องในวันสากลสากล 27 วัน
5. วันอาทิตย์แห่งสันติภาพในอังกฤษและเวลส์
ในอังกฤษและเวลส์ วันอาทิตย์ที่ตรงกับระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 มกราคม  จะมีการเฉลิมฉลองเป็นวันอาทิตย์แห่งสันติภาพโดยนิกายคริสตจักรสหราชอาณาจักร

ทำไมวันสันติภาพโลกจึงมีความสำคัญ
1. เป็นถ้อยแถลง
ในโลกปัจจุบันที่มีความไม่อดทนที่แพร่หลาย ผู้คนจำเป็นต้องได้รับการเตือนว่าความอดทนทางสังคมมีความสำคัญเพียงใด การถือปฏิบัตินี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสงบและความอดทน
2. ให้ความหวัง
สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้ความยากลำบากในฐานะผู้ลี้ภัยหรือเหยื่อของการจลาจล วันนี้มาถึงในฐานะสัญลักษณ์แห่งความหวังว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งและโลกยังคงเป็นสถานที่ที่ดีกว่า
3. เป็นการที่เรียกร้องให้ปฏิบัติ (ดำเนินการ)
เป็นเวทีสำหรับผู้คนและองค์กรที่เราสามารถเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุสันติภาพโดยกล่าวถึงประเด็นทางสังคมและการเมือง
                                                                                                                                 ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
                                                                                                                                         Nationatoday.com