สปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ 6 มิถุนายน 2019 (CNA)

บิชอปปาโปรค์สกีแห่งสปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ (สหรัฐอเมริกา) ได้ประกาศห้ามผู้นำออกกฎหมายของรัฐ มิให้รับศีลมหาสนิทในสังฆมฑล เพราะได้ออกเสียงสนับสนุนกฎหมายการทำแท้ง...จนกว่าไปสารภาพบาปก่อน

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 915 “ต้องไม่แจกศีลมหาสนิทให้แก่... บุคคลที่ดื้อดึงอยู่ในบาปหนักอย่างเปิดเผย”

บิชอปกล่าวว่า” พวกเขาจะรับศีลมหาสนิทได้หลังจากเสียใจแท้จริงในบาปหนัก ไปสารภาพและต้องใช้โทษบาปอย่างเหมาะสม สำหรับความเสียหาย และการสะดุด”

ในรัฐอิลลินอยส์ไม่กี่วันมานี้ได้ผ่านกฎหมาย การทำแท้ง ให้คลินิก และบรรดานายแพทย์ทำแท้งได้โดยเสรี บิชอปปาโปรค์สกีได้ออกกฤษฎีกา แนะนำบรรดาบาดหลวง และสังฆานุกรในสังฆมณฑล สปริงฟิลด์ให้ระงับการส่งศีลมหาสนิทแก่นาย Cullerton และ Madigan ทั้งสองเป็นคาทอลิก

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ม.916 ว่า “บุคคลที่สำนึกว่าตนอยู่ในบาปหนัก ต้องไม่ถวายมิสซา หรือ รับพระวรกายของพระเยซูเจ้า โดยมิได้รับศีลอภัยบาปก่อน เว้นแต่มีเหตุผลหนัก และไม่มีโอกาสสารภาพบาป ในกรณีเช่นนี้บุคคลนั้นต้องไม่ลืมว่า ตนต้องเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงความตั้งใจจะไปสารภาพบาปโดยเร็วที่สุด”

“ในกรณีละเมิดเด็กๆผู้บริสุทธิ์ เราจึงต่อต้านการฆาตกรรมเด็กผู้ไร้เดียงสาให้ถูกกฎหมาย.. การฆาตกรรมเด็กทารกผู้ไม่มีทางต่อสู้ป้องกัน ย่อมเป็นการกระทำที่เลวร้ายมาก”

“เราเข้าใจหลายคนตั้งครรภ์โดยมิได้วางแผนจึงรู้สึกกลัว และลำบากในสังคม เราต้องหาทางช่วยเหลือมารดาที่ตั้งครรภ์เหล่านี้ ด้วยวิธีที่เป็นไปได้... ต้องช่วยทั้งแม่และเด็กหลังจากคลอดแล้ว เด็กมิใช่ปัญหา เด็กเป็นของขวัญจากพระเจ้า”

กฤษฎีกาของบิชอปออกมา 5 เดือน หลังจากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค Andrew Cuomo คาทอลิก ในเดือน มกราคม 2019 ได้เซนต์อนุมัติ กฎหมาย การทำแท้ง

“ทารกในครรภ์ มิใช่ทรัพย์สมบัติ ใครจะทำลายด้วยเหตุผลใดๆได้ พ่อภาวนาให้ผู้ออกกฎหมายเหล่านี้ กลับใจ เพื่อรับศีลมหาสนิท

พ่อต้องการขอบใจบรรดาผู้ออกกฎหมายที่ไม่โหวตให้ ขอบใจในความกล้าพูดความจริงเรื่องนี้ ที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่สุด สิทธิมีชีวิตที่เราภูมิใจ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป