โปรแกรมปีศักดิ์สิทธิ์ 2025

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

ผู้จัดปีศักดิ์สิทธิ์ 2025 ได้เสนอโปรแกรมงานฉลอง ระหว่างการเปิดประตูปีศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนักบุญเปโตร เดือนธันวาคม 2024 และการปิดในเดือนธันวาคม 2025 สันตะสำนักจัด 37 เหตุการณ์ใช้เวลามากกว่า 80 วัน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสได้ตัดสินใจ 2 หัวข้อเพื่อเตรียมปี 2025 คือ

 

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก “ภาคที่สอง: การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า” ในวันเสารที่ 11 พฤศจิกายนและวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2023  ทางออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live รายละเอียด
แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

 

 

 

 

ทูตสวรรค์ ราฟาแอล

 

วีดิทัศน์

 

 

 

ทูตสวรรค์ราฟาแอล ผู้รักษาทรงอำนาจ เพื่อทุกคนที่มีความทุกข์  ชื่อ ราฟาเเอล ในภาษาฮีบรู  แปลว่า  “พระเจ้าทรงรักษา”  หรือ  "การรักษาของพระเจ้า"  ในบรรดาอัครเทวดาทั้ง 3 ที่มีชื่อปรากฏในพระคัมภีร์  ราฟาเเอล อาจเป็นผู้ที่มีคนรู้จักน้อยที่สุด ....

 

เด็กชายป่วยเป็นมะเร็ง เห็นพระเยซูบนสวรรค์
(5.42 นาที)

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/2023

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/2023 มีผู้เข้าร่วมประชุม จากศูนย์คริสตศาสนธรรม 11 สังฆมณฑล นักบวช ครูคำสอน และกรรมการแต่งตั้งฯ รวมทั้งหมด 25 ท่าน เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2023 ณ บ้านผู้หว่าน ...

 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2023 ณ ศูนย์ NCC โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ  ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ คณะอูร์สุลินสหภาพโรมัน ผู้อำนวยการศูนย์ NCC เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ วันนี้มีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน เป็นการประชุมฯ รอบ 6 เดือน ...

 

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าครูคำสอนโรม “พบปะและฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าครูคำสอนโรม” วันที่ 16-17 ตุลาคม 2023

บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ปี 2024
 

เวปไซต์ ปียูบีลี ค.ศ.2025 จาริกแห่งความหวัง
 

หนังสือก้าวไปด้วยกัน : สำหรับสอคำสอนเยาวชนและผู้ใหญ่ ผู้สนใจคริสตศาสนธรรม พิมพ์ครั้งที่ 6 ราคาเล่มละ 240 บาท

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับการเปิดตัว ข้อตกลงครอบครัวทั่วโลก
 

ข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และไลน์ หลักสูตร 1-3
รายละเอียด

 
 

อย่ากลัวที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

 

ครอบครัวอุลมา: การประกาศเป็นบุญราศีมรณสักขี

 

10 ข้อน่าทึ่งพลังศีลมหาสนิท

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสได้เสนอ 10 ข้อคิด เรื่องการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ (Saint)
1.ความศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณ
มันสำคัญที่ชื่นชมความศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ในคนศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า กล่าวคือ ในบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูลูกๆด้วยความรัก...

 

ครอบครัวอุลมา (the Ulma family) ถูกสังหารเพราะซ่อนชาวยิวแปดคนไว้ในบ้านในปี 1944 ครอบครัวอุลมามีกำหนดจะได้รับการประกาศเป็นบุญราศีในวันที่ 10 กันยายน 2023  นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งครอบครัวจะได้รับการประกาศเป็นบุญราศีด้วยกัน  รวมถึงทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาในเวลาที่เธอเสียชีวิต....

 

ศีลมหาสนิทมาสู่เรา เป็นงานและของขวัญจากพระตรีเอกภาพ พระบิดาเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไร มิใช่แค่อาหารฝ่ายกายเท่านั้น  แต่อ าหารฝ่ายจิตด้วย  คือศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ต่อไปนี้คือผลน่ามหัศจรรย์ ของศีลมหาสนิท

 

 

 

 

 

ทูตสวรรค์ ราฟาแอล

 

แม่พระคุ้มครองเราจากอุบัติเหตุรถชน

 

บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

 

 

ทูตสวรรค์ราฟาแอล ผู้รักษาทรงอำนาจ เพื่อทุกคนที่มีความทุกข์  ชื่อ ราฟาเเอล ในภาษาฮีบรู  แปลว่า  “พระเจ้าทรงรักษา”  หรือ  "การรักษาของพระเจ้า"  ในบรรดาอัครเทวดาทั้ง 3 ที่มีชื่อปรากฏในพระคัมภีร์ ราฟาเเอล อาจเป็นผู้ที่มีคนรู้จักน้อยที่สุด ....

 

แม็กกี้ได้แชร์เรื่องที่โรเบิร์ตสามีของเธอได้ประสบอุบัติเหตุรถชนเฉียดตาย และแม่พระคุ้มครอง
แม็กกี้และโรเบิร์ต มีลูกชาย 5 คน ตั้งแต่ 2-9 ขวบ  โรเบิร์ตเป็นทหารเรืออยู่ที่คิงส์วีล รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา แม็กกี้สอนลูกๆ ที่บ้าน (Homeschool) เป็นทั้งแม่และครู เพื่อสร้างครอบครัวคาทอลิกที่ร่าเริง

 

บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา  ปี 2024

.

 

 

 

 

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2023

ปาฏิหาริย์ที่ฟาติมา ระหว่างวันเยาวชนโลกกับพระสันตะปาปาฟรังซิส
(9.09 นาที)

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสไปประเทศมองโกเลีย (1.01 นาที)

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป กันยายน 2023 : เพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ชายขอบ
(1.38 นาที)

พระสันตะปาปาพบปะกับเด็กค่ายคำสอนที่วาติกัน

World day of Migrants and Refugees 24 ก.ย. 2023
 “อิสระที่จะเลือกว่าจะย้ายถิ่นฐานหรืออยู่ต่อ”

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นทางศีลธรรม
(เวลา 3.38 นาที)

บทเพลงอย่างเป็นทางการ-วันเยาวชนโลก ลิสบอน 2023

วันคุ้มครองโลก ปี 2023
(พากย์ไทย 10.58 นาที)

เด็กชายป่วยเป็นมะเร็ง เห็นพระเยซูบนสวรรค์
(5.42 นาที)

 

ถ้อยแถลงการณ์ประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ครั้งที่ 10

 

ลำดับความสำคัญและแผนกิจการของ CBF  2023-2029

 

ข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

บทภาวนาโอกาสฉลอง 50 ปี การสถาปนาสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย

 

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์ และพี่เลี้ยงคริสตชนใหม่ โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

 

ชุมนุมนาชาติเรื่องการสอนศาสนธรรมสำหรับผู้ใหญ่

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GUIDE FOR CATECHISTS)

 

เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส ค.ศ. 2023

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด/ยาเสพติด/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน / พิธีแต่งตั้งครูคำสอน-ฉบับเต็มรวมมิสซา

บทภาวนาเพื่อซีนอต

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก ฉบับใหม่ (คำสอน 5 นาที)

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

คู่มือศีลอภัยบาป

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

บทภาวนาสำหรับวันสากลเพื่อปู่ย่าตายยายและผู้อาวุโส

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

สมณลิขิต Misericordia et misera ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการ
ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ (8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016)

 

 

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัว

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ราคาเล่มละ 750 บาท
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่
แผนกบริการมิสซัง โทร 02-630-6820-4
ศูนย์ซีซี โทร 0-2812-5880
แผนกคริสตศาสนธรรม 02-681-3900 ต่อ  1303

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” .... ราคาเล่มละ 420 บาท

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น เนื้อหา

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 


หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

การสอนความมีวินัยในตนเองให้แก่เด็ก15 ทักษะที่จำเป็นที่สุด

 

 

 

 

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมนครราชสีมา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง